Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Prinsjesdag oké voor glas

Nederland socialer, groener en duurzamer, maar ook ondernemender en zuiniger met het oog op de rijksfinanciën die door de vergrijzing de komende jaren onder druk zullen komen te staan. Dus lastenverzwaring. Maar tevens veel (al eerder begroot) LNV-geld voor duurzamere glastuinbouw. door Ton van der Scheer

Voor de tuinbouw lijkt het spel van geven en nemen dat
in elke Miljoenennota wordt gespeeld licht positief uit te pakken. En het is
daarbij vooral weer de glastuinbouw die zich in de kijker weet te manoeuvreren.
Het werkprogramma Schoon en Zuinig, waarmee het kabinet CO2-reductie en
bevordering van duurzame energie beoogt, levert vooral de glastuinbouw een hoop
geld op. Uit dit potje krijgt de glastuinbouw tot en met 2011 58 miljoen euro.
Daarnaast vangt de glastuinbouw onder het kopje ‘Bevorderen van duurzame
productiemethoden en bedrijfssystemen’ alleen al het komend jaar 68,1 miljoen
aan ondersteuning voor de investeringen die de ondernemers doen. Ter
vergelijking: de intensieve veehouderij krijgt voor dit doel 4,9 miljoen, de
melkveehouderij 4,5 miljoen, de biologische landbouw 4,0 miljoen en de akkerbouw
1,5 miljoen euro. Toch is de sector zelf niet onverdeeld positief. LTO
Glaskracht Nederland twijfelt eraan of op basis van deze kabinetsplannen de
eerder dit jaar geuite ambitie van 45 procent CO2-reductie in 2020 wel kan
worden gehandhaafd.

Misschien tegenvallerTegenover deze miljoenen staat
echter mogelijk een grote tegenvaller. Nederland heeft aan de Europese Commissie
verzocht de toepassing van verlaagde tarieven in de energiebelasting voor
aardgas en minerale oliën in de glastuinbouw ook na 2007 te mogen toepassen. De
Europese Commissie heeft op dit verzoek nog geen goedkeurende beschikking
verleend. Gaat Brussel niet akkoord met een nieuwe verlenging dan kost dat de
tuinders per jaar zo’n 160 miljoen euro, raamt het kabinet. Dit geld houden
tuinders nu nog in hun zak.

Minnen en plussenGrote minnen zijn de verhoging
van de BTW naar 20 procent en de anderhalf miljard aan zorgpremies die
werkgevers extra moeten betalen. Specifiek nadelig voor de landbouw is de
verhoogde accijns op rode diesel, naast de accijnsverhoging op gewone diesel en
op LPG. Ook de aangekondigde verpakkingenbelasting kan nadelig voor de tuinbouw
uitpakken.Daar tegenover staat dat de eerste schijf in de
vennootschapsbelasting wordt verlengd tot 40 duizend euro en de tweede tot 200
duizend euro en het tarief van deze schijf wordt verlaagd van 23,5 naar 23
procent.Verder zal ondernemers meer ruimte worden geboden om zonder
belastingheffing hun onderneming te staken en vervolgens een nieuwe onderneming
te starten. In de huidige situatie kan dit alleen als het beëindigen van de
onderneming een direct gevolg is van ingrijpen door de overheid. Voortaan kan
dit ook als de ondernemer dit vrijwillig doet. Dit voordeel geldt niet voor
BV’s. De meewerkaftrek vervalt, maar om het vervallen van deze
administratief omslachtige en dure aftrekpost te compenseren, voorziet het
kabinet in een extra aftrek voor de reële beloning in man-vrouw firma’s en bij
gewone dienstbetrekkingen. Het loon van een DGA die enig werknemer is van
zijn BV is niet langer belast met loonheffing. Hij hoeft zijn loon alleen nog
maar te verantwoorden in de aangifte inkomstenbelasting. Bij meer personeel moet
hij zelf weer in de loonbelasting, maar hiervoor telt dan alleen de situatie op
1 januari van betreffend jaar.Het deel van verhoging van de MIA dat
betrekking heeft op Groen Label Kassen wordt omgezet naar directe steun in de
vorm van subsidie-uitgaven.En tot slot nog: het Borgstellingsfonds wordt
uitgebreid, de regeling Innovatievouchers wordt voortgezet en uitgebreid naar
alle soorten MKB bedrijven en LNV zet de ondersteuning van jonge ondernemende
agrariërs voort.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.