Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Ocap: ‘Ondergrondse CO2-opslag biedt kansen voor tuinbouw’

Ocap, de leverancier van CO2 aan de glastuinbouw, ziet voordelen voor telers in de plannen van de gemeente Rotterdam om grootschalig CO2 te gaan opvangen en die ondergronds op te slaan.

‘Hierdoor zou er wel eens een beter draagvlak kunnen
ontstaan voor industriële bedrijven om met ons in zee te gaan’, aldus Jacob
Limbeek van Ocap
. Dat zou
weer een positief effect hebben op de leveringszekerheid van CO2.

Ocap zoekt immers naarstig naar een andere leverancier
dan Shell
als CO2-leverancier. Wanneer gemeente Rotterdam nu met het project ‘Rotterdam
Climate Initiatieve’

veel energie steekt om de CO2-uitstoot van de stad en de
industrie ondergronds op te gaan vangen en daar ook geld in wil gaan steken,
zouden industriële bedrijven wellicht ook sneller leverancier van CO2 aan de
tuinbouw willen worden. ‘Immers ook voor ondergrondse opslag van CO2 zal er een
ondergronds buizenstelsel moeten worden gelegd van de bedrijven naar een
ondergronds gasveld en die liggen meestal voor de kust.’ Dit maakt de weg voor
hen ook eerder vrij om partner te worden van Ocap en met hen afspraken te gaan
maken over levering van CO2. ’s Zomers kan dan de CO2 die deze bedrijven
produceren, geleverd worden aan de tuinbouw en ’s winters kan de CO2 ondergronds
worden opgeslagen, want dan hebben de telers veel minder CO2 nodig voor het
gewas.


Zoektocht nieuwe CO2-leverancier moeizaamVolgens
Limbeek verloopt de zoektocht naar een andere CO2-leverancier langzaam. Het
bedrijf is wel met een aantal bedrijven in onderhandeling. ’Er komt in de
Rotterdamse industrie veel CO2 vrij, maar vaak is dat in de verkeerde vorm,
bijvoorbeeld in de vorm van rookgas. Shell is tot nu toe de enige die CO2
uitstoot in een vrij zuivere vorm.’ Hij verwacht daarom dat een eventuele nieuwe
partner een nieuw te bouwen bedrijf zal zijn waarbij de CO2 nog maar een beetje
gezuiverd hoeft te worden.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.