Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

VN: Nadelen aan biobrandstoffen

Biobrandstoffen kunnen het milieu net zoveel schade toebrengen als traditionele fossiele brandstoffen. Dat staat in het VN-rapport over bio-energie, dat de Verenigde Naties deze week presenteerde.

Met het gebruik van biobrandstoffen als ethanol, kan
de uitstoot van broeikasgassen weliswaar drastisch verminderd worden, maar een
plotselinge toename in de vraag naar maïs, palmolie en suikerriet om de
brandstof te winnen zal zeer zwaar drukken op de wereldreserves van water en
vruchtbare landbouwgrond. De eenzijdige teelt van slechts een aantal gewassen
zal in landbouwgebieden leiden tot een verlies van biodiversiteit, een afname
van de vruchtbaarheid van de bodem en meer erosie, zo staat in het
rapport.

Hoge voedselprijzen
Ook op het sociale vlak weegt het
voordeel van het grotere aantal banen in de landbouw nauwelijks op tegen hogere
voedselprijzen. Deze zouden voortkomen uit een grotere vraag naar
landbouwgewassen voor de productie van biomassa en –brandstof.

Met het rapport over biobrandstof wijst de VN voor het eerst ook op de
negatieve aspecten van biobrandstof. Eerdere kleinschaliger onderzoeksprojecten
van de VN op dit gebied leidden altijd tot optimistische conclusies.

Wilko Wisse van Lans is al enige tijd bezig met een
samenwerkingsproject met agrariërs in Zeeland Hun doel is om het
glastuinbouwbedrijf op termijn op biobrandstof te laten overschakelen. Wisse
legt uit dat ze in Zeeland kiezen voor een zo duurzaam mogelijke oplossing.
‘Voor de productie van biobrandstof is bijvoorbeeld tarwe nodig. Dit is een
grondstof die toch al geteeld wordt omdat boeren niet elk jaar aardappels kunnen
telen. Deze tarwe is dan ook zeer geschikt om te gebruiken als basis voor de
productie van bio-ethanol.’

Nederlandse reststromen
Om gebruik te maken van de
kansen van bio-energie, die zij wel degelijk ziet, pleit de VN dan ook voor een
internationaal certificeringssysteem. Hiermee moeten situaties zoals in
Zuidoost-Azië worden voorkomen. Daar kwam het gebruik van palmolie eerder al in
opspraak De productie ervan gaat ten koste van het regenwoud, het gebruik van
kunstmest is schadelijk voor het milieu en het vervoer naar Europa zorgt voor
een groot energieverbruik.

Wisse beaamt dat je het milieu op die manier weinig goed doet. ‘Daarom
willen we ook zo veel mogelijk gebruik maken van Nederlandse reststromen. Tomatenafval
en aardappelschillen bijvoorbeeld zijn er nu al en brengen geen transportkosten
met zich mee. Anders worden ze weggegooid en nu kun je er heel schoon gas van
maken.’

Lans is nog steeds zeer enthousiast over de mogelijkheden met biobrandstof.
Op het moment loopt er nog een vergunningsaanvraag bij de gemeente en de
provincie voor het project.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.