Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

‘Attractiestrategie kansrijker dan kostprijsstrategie’

“Nu is 10% van de Nederlandse tuinbouwproductie onderscheidend. In 2022 zal dat 50% zijn”, voorspelt Dick Oosthoek, afdelingsdirecteur tuinbouw van Rabobank Nederland.

Het aantrekkelijk maken van het product zoals dat op de markt wordt
gebracht past in de toekomstvisie ‘De wereld van Jip’ die de Rabobank vorige
week presenteerde op haar tuinbouwcongres in Utrecht.

Massaliteit zal als leidend principe in de westerse markteconomie in 2022
plaats hebben gemaakt voor diversiteit, originaliteit en authenticiteit. Daarom
is het werken aan een attractiestrategie voor ondernemers in de Nederlandse
tuinbouw voor de (middel)lange termijn kansrijker dan de nu massaal gekozen
kostprijsstrategie, aldus Oosthoek.

Drie hoofdstromen
De ontwikkelingen waar de Nederlandse tuinbouw mee te maken krijgt zijn
volgens de Rabobank in drie hoofdstromen onder te verdelen. Aansluitend op
bovenstaande is er de trend van productveiligheid naar productmogelijkheden.
Dan is er de verandering van vaste ketenstructuren
naar flexibele dynamische samenwerkingen. Per project kiest de tuinder nieuwe
partners, ook van buiten de sector, met nieuwe ideeën.

En als derde trend is er de verdere opkomst van een sociale en ethische
verantwoordelijkheid naast het nu in de tuinbouw al sterk ontwikkelde
milieubewustzijn. Investeren in het personeel zal gemeengoed worden. En het in
toenemende mate integreren van tuinbouwproductie in kassen met het leveren van
warmte aan woonwijken en het leveren van diensten zoals zorgtuinderijen, maakt
de maatschappelijke waarde van de sector beter zichtbaar.

Het komende jaar ondernemen de plaatselijke Rabobanken activiteiten
voor hun eigen leden en klanten rond deze toekomstvisie en de manier waarop tuinders
er ingrediënten kunnen uiutpikken voor het maken van hun eigen
toekomststrategie. Alles hierover is te lezen op www.dewereldvanjip.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.