Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Nieuwe richtlijnen dubbele schermen

Avag, het platform voor toeleveranciers in de glastuinbouw, heeft TNO Bouw in Delft onderzoek laten doen naar krachten die scherminstallaties uitoefenen op kasconstructies.

Aanvullend onderzoek was nodig omdat, door de trend
naar gebruik van meerdere schermen in een kas, het effect van krachten op de
kasconstructie niet altijd voldoende bekend was. Onder leiding van TNO hebben
enkele leden-scherminstallateurs van de AVAG metingen in kassen verricht naar
diverse krachten, die door verschillende soorten scherminstallaties worden
uitgeoefend op de kasconstructie.

De resultaten, met adviezen en aandachtspunten, zijn door TNO verwerkt in
het rapport ‘Krachten uit scherminstallaties op de constructie van een
tuinbouwkas’. Hiermee kan de kassenbouwer al in de ontwerpfase van de kas
voldoende rekening houden met geplande scherminstallaties.

De aanbevelingen van het rapport zijn verwerkt in de nieuwe technische
richtlijn ‘Kwaliteits-eisen voor de constructie van tuinbouwkassen’ (ISSO
publicatie 88, zie www.isso.nl), dat mede ten
grondslag ligt aan het op de afgelopen Horti Fair geïntroduceerde HortiQ
kwaliteitssysteem.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.