Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Groen Label Kas publiceert nieuw certificatieschema

Stichting Milieukeur heeft het nieuwe certificatieschema voor Groen Label kas opgesteld. Het is geldig van geldig van 24 oktober 2007 tot 1 januari 2009.

Groen Label Kas (GLK) staat voor een kas die betere
milieuprestaties heeft dan de gangbare kas binnen de glastuinbouw. In
de herzieningsprocedure zijn de nieuwste ontwikkelingen in de glastuinbouw
beoordeeld en met name via doelvoorschriften in de criteria
opgenomen. Ongewijzigd blijft dat de tuinder uit een groot aantal
maatregelen zelf kan kiezen hoe hij aan het niveau van Groen Label Kas gaat
voldoen (GLK).
De voorlaatste herziening van het certificeringsschema was in 2004.

Voldoende punten halenHet Groen Label Kas-concept
richt zich op de voorlopende kassen binnen de glastuinbouw. De milieuprestaties
van een kas worden beoordeeld aan de hand van het certificatieschema Groen Label
Kas. In dit certificatieschema worden minimale eisen gedefinieerd, alsmede een
scala aan keuzemaatregelen, waarmee punten behaald kunnen worden. Zodra
voldoende punten behaald worden, mag de (te bouwen) kas 'Groen Label Kas' heten.


Met het certificatieschema worden de investeringsplannen van een tuinder
beoordeeld. Indien op basis van het ontwerp van de kas voldoende punten gehaald
worden, krijgt de tuinder een voorlopig-GLK-Groencertificaat. Het
voorlopig-GLK-Groencertificaat duidt aan dat overheid en afnemer een
gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat de te bouwen kas voldoet aan de in het
certificatieschema Groen Label Kas gestelde normen.

Bron: AgriHolland

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.