Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Voor het eerst beregeningsverbod West Brabantse tuinbouw

Het Waterschap Brabantse Delta in West Brabant heeft afgelopen zaterdag een beregeningsverbod voor tuinbouwgewassen uitgevaardigd. Het is voor het eerst dat dit gebeurd.

Gisteren vond naar aanleiding van het
beregeningsverbod crisisberaad plaats tussen telers en de dijkgraaf van het waterschap Brabantse
Delta

. Het gaat om minimaal 15 aardbeitelers en boomkwekers die hun
gewassen niet meer mogen beregenen, omdat ze afhankelijk zijn van
oppervlaktewater. Het verbod geldt tot 5 augustus, dan wordt de situatie opnieuw
bekeken. Zo al mogelijk, is direct gebruik van bronwater geen alternatief gezien
het ijzergehalte.

Bronwater onder voorwaardenHet waterschap gaat in de komende 2 tot 3
dagen de betrokken telers bezoeken om de individuele situatie te bekijken. Het
enige mogelijke alternatief is bronwater oppompen en laten bezinken/beluchten in
droge sloten of een bassin. “Maar dat zal alleen onder strikte voorwaarden mogen
gebeuren”, aldus Kees de Rooij van het waterschap. Bij verdere daling van het
waterpeil kunnen dijken beschadigd raken. Bovendien heeft het gevolgen voor
flora en fauna en zullen de problemen met blauwalgen toenemen. Inlaten van water
uit het Wilhelminakanaal is vooralsnog geen optie, omdat daar de voor
aardappelen schadelijke bruinrot bacterie inzit.

Pleidooi voor uitzonderingenWoordvoerder Jan van Dongen van CLTV Zundert
pleit voor het maken van uitzonderingen. “Deze gewassen kunnen geen paar
dagen zonder water. Water is onontbeerlijk voor telers en gewassen om deze
situatie te overleven. De telers zijn ook voor een voldongen feit gesteld,
zonder dat ze eventuele maatregelen konden treffen.”

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.