Home

Achtergrond laatste update:17 dec 2008

MKB-Nederland vraagt politiek om vertrouwen in ondernemers

VNO-NCW en MKB-Nederland geven in een beleidsnota 93 adviezen aan de politiek. Ze vragen om meer vertrouwen in ondernemers en stellen voor om bijvoorbeeld drastisch te schrappen in bureaucratie en inkomstenbelasting.


De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW presenteerden maandag 23
juli hun gezamenlijke economische keuzes voor de komende vier jaar in de
beleidsnota 'Nederland kán winnen'. Loek Hermans,

voorzitter van MKB-Nederland, stelt dat het
ondernemerschap de motor van de economie is en dus op alle niveaus bevorderd
moet worden. "Voorwaarde is dat de overheid ondernemers ruimte geeft en met
vertrouwen in plaats van georganiseerd wantrouwen benadert."

De adviezen aan de politiek - om precies te zijn: aan het kabinet van na de
verkiezingen van 22 november - behelzen onder meer het drastisch schrappen
in bureaucratie en overbodige regels. Ook pleiten de organisaties voor een forse
verkleining van het aantal beleidsambtenaren, wat moet leiden tot minder
overbodig beleid, minder onnodige regels en lagere belastingen.

Verdere punten zijn het verlagen of afschaffen van de overdrachtsbelasting,
een lagere inkomstenbelasting, het paal en perk stellen aan gemeentelijke
lasten, verdere bestrijding van criminaliteit gericht tegen ondernemers, een
snellere en goedkopere ontslagprocedure, en de afschaffing van de
werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben besloten om meer samen te werken
teneinde hun lobby in Den Haag en Brussel te versterken. Deze gezamenlijke
beleidsnota mondt daaruit voort.

• Wilt u de beleidsnota zelf lezen? Download de nota hier als pdf.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.