Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Beregeningsverbod delen West-Brabant weer ingetrokken

Het beregeningsverbod dat in heel West-Brabant tot 5 augustus van kracht zou zijn, is in delen van West-Brabant sinds gisteren weer opgeheven.

Op voorstel van ZLTO wordt via de Bergsche Maas bij Oosterhout en het
Markkanaal water in West-Brabant binnen gelaten, zodat er geen water vanuit het
Wilhelminakanaal naar de Amer gaat. Door deze constructie is verspreiding van
bruinrot door inlaten van water uit het Wilhelminakanaal tot een minimum
beperkt, omdat dat alleen bij het schutten van schepen gebeurt.

Verbod blijft voor hogere gebiedenDaarmee is het in delen van
West-Brabant weer toegestaan om te beregenen uit oppervlaktewater. Alleen op de
hoger gelegen gebieden rond Roosendaal, Zundert en Bergen op Zoom blijft het
beregeningsverbod van kracht. Afgelopen zaterdag vaardigde het Waterschap Brabantse Delta
het beregeningsverbod uit voor heel West-Brabant. Op 5 augustus zou de situatie
opnieuw beoordeeld worden. ZLTO zegt blij te zijn met de snelheid waarmee het
waterschap heeft gehandeld en met de wijze waarop is samengewerkt. “Het
waterschap heeft zich steeds maximaal ingespannen om water beschikbaar te houden
voor het beregenen van gewassen.”

Knelgevallen voor 80% opgelostVolgens aardbeiteler John Dictus in
Achtmaal is 80% van de knelgevallen nu opgelost. “Ik ben blij voor die telers,
maar wij vallen er net buiten. Dus ik ben toch blij dat ik dat provisorische
bassin vorige week heb aangelegd. Wij zijn nog in gesprek met het waterschap
voor een beter werkbare oplossing in onze situatie.” Dictus legde vorige week
een bassin van 300 à 400 kuub aan van stro en zwarte folie om opgepompt
bronwater te laten bezinken en te kunnen gebruiken voor zijn aardbeien.

Zie ook: Voor
het eerst beregeningsverbod West-Brabantse tuinbouw

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.