Home

Achtergrond laatste update:17 dec 2008

Skal zet integriteit bio-product centraal

Skal, de onafhankelijk toezichthouder op naleving van de biologische productievoorschriften in Nederland, heeft haar Meerjarenvisie 2007-2010 bekendgemaakt. De betrouwbaarheid van het biologisch product staat daarin centraal.


De geformuleerde hoofddoelen voor de komende jaren zijn samen te vatten in
vijf aandachtspunten:• Integriteit bio-product staat
voorop;• Doelmatig en risicogericht speurwerk naar
fraude;• Eigen verantwoordelijkheid ondernemer voor registratie
gegevens; • Skal verifieert slechts;• Ketenefficiënt
inspecteren tegen lage losten; • Skal is dé bio-autoriteit en
-certificeerder; • Wisselwerking met praktijk; • Meer
contacten, vaker kantoormedewerkers op de bedrijven;• Skal oriënteert
zich op vraag naar aanvullende certificering.

Het toezicht van Skal bestaat uit inspectie en certificering van bedrijven,
speurwerk naar overtredingen in de gehele bio-keten, het opleggen van sancties
en communicatie van regels en handhaving, met als doel: de naleving te
bevorderen. Naar de consument toe maakt Skal dit alles zichtbaar door afgifte
van het EKO-keurmerk. Skal is een uitvoerende organisatie en stelt in beginsel
geen regelgeving of normen vast. Skal ziet alleen toe op de naleving hiervan.
Technische advisering, belangenbehartiging, beleid, promotie en commerciële
informatievoorziening zijn evenmin een taak van Skal.

ToezichtSkal besteedt alle jaarlijkse basisinspecties
uit aan verschillende inspectie-organisaties. Zelf voert Skal de eerste
inspecties uit bij nieuw aangesloten bedrijven, maar ook gerichte
flitsinspecties en diepte-inspecties in geval van incidenten. Het digitale
informatieverkeer tussen Skal, inspectie-organisaties en aangesloten bedrijven
wordt moderner en neemt verder toe. Vanaf 2008 leveren aangeslotenen hun
informatie aan op digitale wijze. De ondernemer is verantwoordelijk voor de
bedrijfsgegevens. Het toezicht van Skal betreft de verificatie hiervan. Skal zal
de bio-sector in dit veranderingsproces zonodig ondersteunen. Voor Skal zal de
eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer de komende tijd een belangrijke
communicatieboodschap worden.

RechtspersoonSkal streeft naar verdere kostenreductie
wat verdere tariefsverlaging mogelijk zal maken. De verwachting is dat het
aantal aangeslotenen de komende jaren licht zal stijgen. Skal wil een
zelfstandige en herkenbare eenheid zijn. De organisatie streeft naar behoud van
haar positie door bewezen kwaliteit, ondersteund door wettelijke borging.
Niettemin wil Skal onderzoeken of samenwerking of het onderbrengen in een
andere, niet commerciële organisatie meerwaarde biedt wat betreft het gewenste
kosten- en kwaliteitsniveau. Skal realiseert zich dat het deel van de
biologische markt dat niet onder de EU-Verordening valt, niet wordt
gecertificeerd. Skal wil daarom onderzoeken of het gewenst is een aparte
rechtspersoon op te richten voor private (non-profit) activiteiten op het gebied
van certificering van biologische en op termijn ook duurzame productie. Wat het
private EKO-keurmerk betreft zal de uiteindelijke wens van de sector bepalen hoe
hiermee verder te gaan.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.