Home

Achtergrond laatste update:17 dec 2008

Agf-groothandel profiteert van economische groei

In Nederland groeit de economie na een aantal magere jaren in 2006 naar verwachting met 2,8%. In 2007 en 2008 wordt een groei voorzien van respectievelijk 2,6% en 2,3%. De agf-groothandel zal daar flink van profiteren, zo verwacht ING Bank.

De groei wordt vooral gevoed door een gunstige ontwikkeling van de
consumptieve uitgaven en de export. Dat zijn gunstige ontwikkelingen voor de
zeer exportgerichte agf-sector. Factoren die van negatieve invloed kunnen zijn
op de kostprijs van groenten en fruit zijn de stijging van de energieprijzen en
de appreciatie van de euro. Dat schrijft het economisch bureau van de ING Bank
in een sectorvisie over de verwachte ontwikkelingen van de groothandel in
aardappelen, groenten en fruit. De export is cruciaal voor de groothandel agf.
In 25 jaar tijd verdubbelde de export van groenten en fruit van Nederlandse
bodem van 1,5 naar 3 miljoen ton. Duitsland blijft de belangrijkste
exportpartner, hoewel het uitvoervolume in de laatste tien jaar met 23% daalde.
In 2005 was nog sprake van een stijging van het exportvolume van groenten en
fruit met 1% ten opzichte van 2004. In de eerste tien maanden van 2006 daalde de
export echter met 3%. De uitvoer naar Duitsland, die in 2005 nog toenam, daalde
met 2%. Ook naar de andere belangrijke exportlanden, uitgezonderd Rusland, was
sprake van dalingen. De heruitvoer van het in Nederland geïmporteerde product
wordt steeds belangrijker en bedraagt nu 45% van het totale exportvolume.

Prijzen gestegenDe consumentenprijzen voor groenten
vertonen de laatste vijf jaar een vlakke trend. De gemiddelde prijsstijging
bedraagt 3,6%. De stijging van fruitprijzen bedroeg gemiddeld 3,2% maar kent een
dalende trend. De prijzen voor groenten stegen dit jaar met 8,5% en voor fruit
met 4,2%. De gunstige prijsontwikkeling in 2006 is terug te zien in de groei van
de uitvoerwaarde: voor groenten met 9% en voor fruit met 5%. De invoerwaardes
stegen eveneens sterk: 14% respectievelijk 9%.

Trends in de handelVan de consumentenbestedingen aan agf
vindt 80% plaats in supermarkten. Het belang van vers voor de supermarkten neemt
bovendien toe. Circa 40% van de omzetgroei in supermarkten dit jaar komt voor
rekening van agf. Door de prijzenoorlog stonden de marges in de agf-sector onder
druk. Gunstig voor de door export gedomineerde agf-sector is de toenemende
koopkracht van de consumenten in de nieuwe EU-landen. Consumenten hechten steeds
meer belang aan kwaliteit en vers en iets minder aan de prijs. Bovendien is het
eetgedrag van de consument zowel qua tijd als locatie minder traditioneel en
flexibeler geworden. De foodservicemarkt blijft in belang toenemen. Vanwege de
hogere marges in dit segment is dit gunstig voor de agf-handel.

Trends in productenDe belangrijkste producttrends zijn:
het groeiende aanbod van convenience, verse, gezonde, internationale,
biologische en nieuwe functional food producten. Een voorbeeld van dit laatste
zijn tomaten met extra lycopeen. Het agf-assortiment wordt steeds breder, mede
vanwege nieuwe producten. Voorbeelden zijn bimi, kluitsla, appelrassen zoals
Kanzi en Rubens, vierkante meloenen, mini-mandarijnen, pluktomaatjes en
snackgroenten. Een innovatie van een andere orde is de ontwikkeling van allerlei
groenten- en fruitautomaten op onder meer scholen.

BiologischDe vraag naar biologische producten maakt al
enige jaren een groei door, hoewel deze minder is dan verwacht. Het totale
omzetaandeel van biologische producten is nog slechts 1,9%, maar ligt bij
aardappelen op 5,3%, voor groenten op 6,0% en voor fruit op 2,7%. Het
economische herstel pakt positief uit voor biologische voedingsmiddelen: de
omzetgroei in het eerste half-jaar van 2006 was het tweevoudige van de totale
marktgroei. Ook in Duitsland, Frankrijk en België is sprake van een sterk
aantrekkende vraag naar biologische producten.

SchaalvergrotingOm meer tegenwicht te bieden aan de
inkoopmacht van de steeds grootschaliger en op internationale schaal opererende
supermarktketens en aan de steeds grotere telersverenigingen zullen ook
groothandels in toenemende mate over de grenzen heen gaan fuseren, overnames
doen of gaan samenwerken. Het meest aansprekende voorbeeld hiervan is de fusie
dit jaar van De Weide Blik met de Italiaanse branchegenoot Bocchi. Een trend
naast schaalvergroting is dat steeds meer teeltbedrijven voorwaarts integreren.
Recente voorbeelden zijn Fresq en Fruitmasters. De reden hiervoor is dat zo de
afhankelijkheid van de handel vermindert en telers aldus rechtstreeks kunnen
handelen met de retail. Een belangrijke ontwikkeling is ook dat de
groothandel agf steeds meer taken overneemt van de
retail.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.