Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Overlast van lastige buren

Dat in de kas van 5,5 hectare 81 duizend tomatenplanten staan, dat kan de omwonende burgers niet zo veel schelen. Maar dat er 1 radio in staat te spelen waar AVRO's Arbeidsvitaminen uit opklinken, dat hakt er bij de buren veel harder in. In een kas waar jaarrond tomaten geteeld worden, staat immers ook jaarrond die radio aan. Dus wanneer je als omwonende tijdens de lange uren dat er in een tomatenkas gewerkt wordt in je tuintje zit of in huis met het raam open, dan heb je ongevraagd achtergrondmuziek. 'Deze polder was altijd een akkerbouwgebied', zegt gemeenteambtenaar Egbert Lobee. De mensen, die zich bij de gemeente hebben beklaagd over het radiogeluid en over het geluid van de pauzebel woonden hier al voor de kassen kwamen, voegt hij toe. Het roept een idyllisch beeld op van een tijd dat hier nog alleen maar het graan ruiste en in de verte de zon op het water van de Oosterschelde blonk. En nu is er koortsachtige bedrijvigheid met veel vrachtverkeer, assimilatiebelichting in de nacht en herrie overdag. In heel Nederland blijkt dit een vruchtbare voedingsbodem voor burgerlijke ontevredenheid. In steeds vroeger stadium springen actiegroepen als paddestoelen uit de grond.Ook lichtklachtenOok in Rilland is verzet. Niet alleen tegen het geluid, maar ook tegen het licht dat de kassen uitstoten is al protest aangetekend. De Zeeuwse Milieufederatie kreeg drie weken geleden nog pas van de Raad van State gelijk in hun zaak tegen het ministerie van Landbouw. Dat had niet goed mogen vinden dat tuinbouwkassen - in dit geval die van het bedrijf Agrocare - in Rilland 's nachts licht uitstoten, overigens niet vanwege overlast naar omwonenden, maar naar gevoelige natuur. Maar de omwonenden juichten mee met de ZMF. De procedure tegen LNV was door de ZMF aangespannen, nadat de vereniging eerder bot ving bij gemeente Reimerswaal en de provincie. Het is dus ook weer niet zo dat de gemeente Reimerswaal, waar Rilland deel van uitmaakt, per definitie tuinbouwonvriendelijk is. Maar toch kwam vorig jaar die nadere eis van de gemeente: de Rillandse glastuinbouwbedrijven mochten geen enkel radiogeluid meer uitgestoten. Nadere eisen bij AMvBDe gemeente staat met zo'n eis volledig in haar recht. In het Besluit Glastuinbouw staat vermeld dat het bevoegd gezag voor de Wet Milieubeheer nadere eisen mag stellen bij de in het besluit opgenomen voorschriften ten aanzien van geluid, afvalstoffen, afvalwater, waterbesparing, assimilatiebelichting, bestrijdingsmiddelen, bodembescherming, lucht, opslag vloeibare kooldioxide, opslag vaste mest en gebruikt substraatmateriaal en het composteren en de opslag van afgedragen gewas. Een dergelijke bepaling is ook opgenomen in andere algemene maatregelen van bestuur, waaronder de overige agrarische sectoren vallen.Tegen de nadere eis kwam vervolgens protest van de telers. Want met een nultolerantie valt voor een normaal glastuinbouwbedrijf niet te werken. Om geluidsoverlast binnen redelijke perken te houden is volgens de telers nou juist waar je toch dat Besluit Glastuinbouw voor hebt. Dat regelt de geluidsniveaus die op verschillende tijden van de dag en de nacht zijn toegestaan (zie kader). En daar wordt naar onze mening door de gemeente wel erg makkelijk overheen gestapt', aldus Wilko Wisse van VES Agro.Gecertificeerde orenDe tweede versie van de nadere eis werd vastgesteld: in de tuintjes van omwonenden werden vier luisterpunten gekozen, alwaar drie gemiddelde burgers met gemiddeld goede oren af en toe gaan luisteren. Maar nog steeds met die nultolerantie: de oren mochten niks horen.Gemeenteambenaar Egbert Lobee is zelf eigenaar van twee van die zogeheten gecertificeerde oren. De oren zijn vooraf doorgemeten en bij Lobee werd geconstateerd dat een van zijn oren bepaalde hoogtes minder hoort. Het meten van de gecertificeerde oren was eenvoudiger dan het meten van het radiogeluid, teneinde daar een limiet in decibellen aan te stellen. 'Het uitfilteren van het andere achtergrondgeluid is niet mogelijk', aldus Lobee.Om de zo veel tijd staan nu de gecertificeerde oren op de aangewezen luisterpunten. Om te luisteren naar het geluid dat uit de kassen komt. Dat gebeurt onaangekondigd, want anders is het wel erg makkelijk voor de teler om de volumeknop eventjes iets terug te draaien en even later de hits weer op volle kracht door de kas en door de open luchtramen te laten schallen. Weg werkplezierKiezen voor de weg van de minste weerstand zou het eenvoudigst zijn: dan maar geen radio voor het personeel. En als pauzebel dan misschien voor alle medewerkers een mobieltje van de zaak waarop eenieder per sms wordt uitgenodigd voor een kopje koffie in de kantine. De gemeente heeft serieus voorgesteld om dan alle medewerkers maar een walkman te geven, vertelt Wisse. Maar dat staat een normale communicatie tussen het personeel in de weg. Elke dag urenlang met een walkman op de oren rondlopen, daar wordt uiteindelijk ook niemand vrolijk van, hoe goed de muziek die je daarop afspeelt ook is. Wisse: 'Wij doen met ons personeelsbeleid mee aan Investors In People. Dat betekent dat je het werkplezier van je personeel hoog in het vaandel hebt staan. Maar als je dan van de gemeente de radio al niet aan mag zetten, dan kun je daar ook wel mee ophouden.'Uitspraak in hoofdzaakVES Agro heeft de Raad van State gevraagd om in afwachting van 'een uitspraak in hoofdzaak' de nadere eis in ieder geval voorlopig buiten werking te stellen. Voor die uitspraak in hoofdzaak, waar de gemeente om heeft gevraagd, zal de hoogste bestuursrechter in Nederland waarschijnlijk flink de tijd gaan nemen. Het kan immers gevolgen hebben voor veel meer van die nadere eisen bij algemene voorschriften. Voor Wisse is het genoeg als er alleen maar duidelijkheid zou komen over grenzen aan radiogeluid. Omdat radiogeluid een zogeheten pulsgeluid is, wordt het bij dezelfde geluidssterkte toch hinderlijker ervaren dan bijvoorbeeld het brommen van een koelcel. Daarom zouden de maximale toegestane decibellen voor radiogeluid standaard met tien verlaagd kunnen worden. Een dergelijke oplossing werkt volgens Wisse her en der in Nederland al naar tevredenheid. kaderGeluid in Besluit GlastuinbouwAan geluidsoverlast door tuinbouwbedrijven is in het Besluit Glastuinbouw gedetailleerd aandacht besteed. Met langetijdgemiddelde beoordelingsniveaus, referentieniveauperiodes, piekniveaus en bedrijfsduurcorrecties wordt rekening gehouden met zowel bedrijven als burgers. In zijn algemeenheid geldt dat tussen 06.00 en 19.00 uur het gemiddeld geluid niet harder mag zijn dan 50 decibel en het piekgeluid niet harder dan 70 dB. Tussen 19.00 en 22.00 uur gaat van beide waarden 5 dB af en tussen 22.00 en 06.00 uur nog eens. Overdag telt het laden en lossen, alsmede het in en uit het glastuinbouwbedrijf rijden van landbouwvoertuigen niet mee bij het bepalen van het piekniveau. En bij het bepalen van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus blijft het geluid veroorzaakt door het stomen van grond met een installatie van derden, buiten beschouwing.Voor bedrijven die al actief waren ten tijde van de voorganger van het Besluit Glastuinbouw (de AMvB Bedekte Teelten) zijn alle geluidsniveaus 5 dB hoger en gelden de piekniveaus niet voor het laden en lossen in de periode tussen 19.00 en 06.00 uur ten behoeve van de afvoer van tuinbouwproducten door middel van groepsvervoer, voorzover dit maximaal een keer in de genoemde periode plaatsvindt.Het gaat steeds om geluidsniveaus gemeten op de gevel van woningen.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.