Home

Achtergrond 512 bekeken laatste update:23 dec 2008

Goed trio zomercourgette

De rassen Leila, Quine en Tosca voldeden vorig jaar het beste in een rassenonderzoek voor de zomerteelt van groene courgette in Belgie. Het standaard ras Cora scoorde vooral op het onderdeel productie een lager cijfer dan deze drie.Door Luc VanparysPOVLT, Beitem

Het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) in Beitem plantte vorig jaar tien courgetterassen om ze te onderzoeken op hun geschiktheid voor de zomerteelt. De rassen werden op 3 mei 2004 gezaaid onder verwarmd glas, in perspotten van 6 centimeter en gingen op 11 mei de koude kas in. Op 17 mei werd geplant op ruggen die waren afgedekt met zwarte folie. Op een are stonden 100 planten, waarvan tussen 29 juni en 9 september werd geoogst. Begin juli ontstond een lichte aantasting van echte meeldauw in de rassen Velvia en Xsara. Rond half augustus waren beide rassen zwaar aangetast en hadden Leila en Tosca het minst last van de meeldauw. Begin september waren alle rassen echter zwaar aangetast. Beschrijving rassenDe in Beitem onderzochte rassen produceren groene tot donkergroene vruchten, behalve Velvia die wat lichter van kleur is. Alle rassen hebben een klein bloemlitteken en een vrij lange vruchtsteel, tenzij anders vermeld.Cora (Tezier). Lange, dunne, licht conische vruchten met een lichte kromming naar de steel. Veel vruchten tussen 300 en 600 gram. Productie 1.221 kilo per are.Chapin (Fito Semillas). Lange, smalle, licht conische vruchten met verdikking aan de top. Naar de steel toe licht gebogen met een versmalling. Vrij groot bloemlitteken. Vrij veel kromme vruchten, minste vruchten in de sortering 300 tot 600 gram. Laagste productie: 820 kilo per are.Leila (Enza). Lange, vrij dikke, licht conische vruchten met lichte kromming naar steel. Op de vrucht veel korte haren. Weinig kromme vruchten. Vrij veel vruchten zwaarder dan 600 gram. Hoogste productie: 1.647 kilo per are.Mikonos (S&G). Lange, smalle, licht conische vruchten. Naar de steel toe een lichte versmalling. Gebogen naar de steel toe. Matig lange vruchtsteel. Meeste vruchten tussen 300 en 600 gram, maar ook vrij veel lichter dan 300 gram. Productie 1.110 kilo per are.Patriot (Tozer). Lange, vrij smalle, licht conische vruchten met verdikking aan de top. Naar de steel toe vrij gebogen. Matig bloemlitteken en matig lange vruchtsteel. Vrij veel kromme en meeste misvormde vruchten. Een na laagste productie: 1.045 kilo per are.Quine (S&G). Lange, dunne, licht conische vruchten met verdikking aan de top. Lichte versmalling aan de steel. Gebogen naar de steel toe. Lange vruchtsteel. Weinig kromme vruchten. Vrij veel vruchten lichter dan 300 gram en weinig zwaarder dan 600 gram. Productie 1.423 kilo per are.Tosca (Tezier). Vrij lange, dunne en vrij rechte vruchten. Licht conisch, met een versmalling dicht bij de steel. Weinig kromme en minste misvormde vruchten. Vrij veel vruchten zwaarder dan 600 gram. Op een na hoogste productie: 1.505 kilo per are.Velvia (S&G). Lange, smalle, licht conische vruchten. Smal in het midden, licht gebogen naar de steel en een verdikking aan de kop. Vruchtkleur matig groen. Veel vruchten lichter dan 300 gram en weinig zwaarder dan 600 gram. Productie 1.250 kilo per are.Xsara (S&G). Vrij lange, dunne, vrije rechte en vrij conische vruchten. Licht gebogen, met versmalling naar de steel toe. Matige steellengte. Veel vruchten tussen 300 en 600 gram. Productie 1.107 kilo per are.KaderOpvallende scoresLeila is het productiefst met 1.647 kilo per are.Tosca viel op door de minste misvormde vruchten.Quine produceert in verhouding veel vruchten lichter dan 300 gram.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.