Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Alternatieven zoeken voor -maagdelijke aspergegrond

Asperges gedijen het beste op grond waar nog nooit asperge heeft gestaan. Maar deze grond wordt steeds schaarser. Toxische stoffen uit eerdere aanplant en Fusarium oxysporum asparagi zijn de belangrijkste lastposten. Door Jos van HamontDLV Plant

De teelt van asperge concentreert zich van oudsher in Noord-Brabant en Limburg. Hier was de voor asperge zeer geschikte zandgrond in ruime mate voorhanden. Met de nadruk op 'was', want geschikte percelen zijn langzamerhand allemaal in gebruik (geweest) voor de aspergeteelt. Dat maakt maagdelijke aspergegrond schaars. Maar ook zaken als grondwaterstand, grootte en vorm en de logistieke ligging maken dat niet ieder perceel geschikt is voor meerjarige aspergeteelt.Herinplant geeft problemenBij een tweede teelt asperge op een perceel vallen meestal na enkele jaren planten weg. Dat komt door aanwezige toxische stoffen en schadelijke schimmels, waarvan Fusarium oxysporum asparagi (FOA) de beruchtste is. Deze schimmel veroorzaakt eerst rood/bruinverkleuring op de wortels, waarna ze afsterven en de plant het loodje legt.De toxische stoffen zijn afkomstig uit de planten- en wortelresten van de eerste aanplant. Hierop ontwikkelen zich diverse schimmels, waaronder FOA. De schimmel kan ook via zaad en plantgoed worden overgebracht, vandaar dat zaadbedrijven en plantenkwekers dat goed in de gaten houden. Naktuinbouw controleert op FOA middels een biotoets.Alternatieven voor carbendazimTot voor kort werden planten voor de aanleg tegen FOA standaard gedompeld in een oplossing met carbendazim. Nu deze toelating is vervallen, zijn geen chemische mogelijkheden meer voorhanden. In Duitsland is ervaring opgedaan met het middel FZB24 WG. Dat is een product op basis van de bacterie Bacillus subtilis. Deze bacterie bevordert de weggroei van plantmateriaal en pootgoed en geeft meer weerstand tegen schadelijke schimmels. In Nederland is het verkrijgbaar als Terranal (Ecostyle) en Serenade (Plant Health Care).Biologische grondontsmetting biedt ook mogelijkheden. In dat geval wordt vers organisch materiaal de grond ingewerkt, beregend en afgedekt met een speciale dampdichte hytileenfolie. Deze folie blijft zes tot acht weken liggen. Zo ontstaan zuurstofarme omstandigheden waardoor schimmels als Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia en Sclerotinia worden gedood. De methode doodt ook aaltjes. Voor elke 10 centimeter te ontsmetten grond moet 10 ton vers organisch materiaal de grond in. Een plantenteelt heeft voldoende aan 40 centimeter ontsmette grond. Een productieteelt vereist 60 tot 80 centimeter. De zomer is de beste periode voor uitvoering, vanwege de meestal ideale weersomstandigheden. Het woord biologische grondontsmetting is trouwens ongelukkig gekozen. Het heeft namelijk niets met biologische telen te maken. Bovendien is de maatregel nogal rigoureus, want ook goede organismen zullen de behandeling voor een deel niet overleven.Niets gaat boven versOndanks alle maatregelen blijft herinplant van asperge risico's met zich meebrengen. Daarom gaat er niets boven maagdelijke aspergegrond. Maar als die er niet meer is, heb je niets te willen. Wel is het bij herinplant te overwegen om minder diep te planten en meer planten per strekkende meter te zetten. Percelen zullen zo de eerste jaren vlotter groeien en meer produceren. Een grotere hoeveelheid planten geeft op voorhand compensatie voor planten die toch zullen wegvallen. Hoe dan ook, de levensduur zal er korter van zijn dan van een verse aanplant.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.