Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Moderne werkgever zoekt -gezonde werklust

Op kwekerijen is er nog altijd veel handwerk met flinke arbeids-pieken. Daar waar ondernemers het niet met eigen personeel kunnen oplossen, doen ze een beroep op tijdelijke arbeidskrachten uit binnen- of buitenland. Het land van herkomst maakt de werkgever meestal niet uit, belangrijk is vooral een positieve werkhouding.auteur florentine Jagers op Akkerhuis

Voldoende arbeidskrachten zijn een terugkerend punt van zorg op het tuinbouwbedrijf. Tomaten of komkommers moeten op tijd worden geplukt en dat blijft gewoon handwerk, waar veel mensen voor nodig zijn. Met het groter en moderner worden van kwekerijen benaderen ondernemers het arbeidsvraagstuk steeds vaker vanuit verschillende invalshoeken. Voor het vervullen van vacatures kiezen zij tussen vaste aanstellingen, Nederlandse en buitenlandse uitzendkrachten, jongeren uit het leerlingstelsel, mensen geworven via het LTO-project Seizoensarbeid of langdurig werklozen in een detacheringsconstructie. Afgelopen jaar waren er 110.000 vacatures in de tuinbouw. Een groot aantal daarvan wisten ondernemers zelf in te vullen. Het project seizoensarbeid voorzag in een behoefte tijdens arbeidspieken en bemiddelde bij 25.000 vacatures, 14.000 daarvan werden ingevuld met mensen uit de nieuwe EU-landen. Uitzendbureaus leverden in totaal ook nog eens zo'n 25.000 medewerkers.Tijdelijke krachtenLang niet iedere tuinbouwondernemer kan of wil medewerkers in een vast dienstverband aanstellen. Daarom doen veel kwekers een beroep op een uitzendbureau of een handmatig loonbedrijf (HAL) voor tijdelijke arbeidskrachten. Het is zaak dat de afdracht van premies en loonbelastingen correct gebeurt, omdat de werkgever ook financieel aansprakelijk is voor alle tijdelijke krachten die bij hem werken. LTO Nederland heeft daarom een aantal jaar geleden de certificering van bemiddelingsbureaus ter hand genomen en het zogenaamde Register Inleenarbeid Agrarisch (RIA) opgesteld. De bedrijven die in deze lijst zijn opgenomen, zijn herkenbaar aan het RIA-keurmerk. Er zijn nu zo'n 250 gecertificeerde loonbedrijven in de tuinbouwsector actief. Volgens Gerard van de Grind van LTO Nederland is het niet meer nodig dat ondernemers in de fout gaan: 'Iedereen heeft wel een gecertificeerd uitzendbureau in de buurt en daarnaast kan er ook altijd een beroep worden gedaan op ons project Seizoensarbeid.'Buitenlandse werknemersUitzendbureaus voor de tuinbouw, werven mensen in Nederland en in verschillende EU-landen. Volgens het politieke akkoord van Schengen mogen werknemers uit de oude EU-landen zonder beperkingen in het buitenland werk aannemen. Mensen van buiten de EU en uit de nieuwe lidstaten moeten eerst een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het CWI. Op dit moment bemiddelt een groot aantal uitzendbureaus voor met name Poolse, Portugese en Griekse werknemers en Nederlandse tuinbouwondernemingen. De meeste van deze uitzendbureaus zijn aangesloten bij de overkoepelende toezichtorganisatie VIA. Gerlof Roubos van VIA vertelt: 'De vraag naar buitenlandse arbeidskrachten is groot. Er zijn veel Poolse arbeiders in de tuinbouw werkzaam. In Brabant en in de polders is een flink aantal Portugezen aan het werk. In de rozenteelt vind je veel Grieken en Turken met een Grieks paspoort. Daarnaast zien we een lichte toename van mensen uit het voormalige Oost-Duitsland.'Sommige buitenlanders komen op eigen houtje naar Nederland en zoeken zonder tussenkomst van een uitzendbureau werk. Ondernemers die met deze werkzoekenden in zee gaan, moeten erop bedacht zijn dat zij zelf alle zaken rond vergunningen, verzekeringen en afdracht van premies en belastingen, goed moeten regelen. ImagoschadeIllegale arbeid komt nog steeds voor in de tuinbouw en soms niet met opzet van de werkgever. De regelgeving is immers complex en het is lastig om frauduleuze praktijken op tijd te herkennen. Afgelopen zomer was er in de landelijke pers veel tumult rond Poolse werknemers bij een Limburgse slateler. Het ging daarbij niet om illegaliteit, maar om arbeidsvoorwaarden. Dergelijke incidenten zijn slecht voor het imago van de sector, niet alleen in Nederland maar ook over de grenzen. Zo wordt er momenteel in Polen kritischer gekeken naar werken in Nederland. Dat is jammer, want er ligt voor de komende jaren nog een behoorlijk arbeidspotentieel. Het CBS heeft berekend, dat pas in 2030 Polen zijn eigen mensen hard nodig zal hebben om de lokale economie draaiende te houden. Kader'PORTUGEES TEMPERAMENT''Er werken veel minder Portugezen dan Polen op glastuinbouwbedrijven, maar onze ervaringen zijn bijzonder goed', vertelt bemiddelaar Peter Idzenga van AB Oost. 'Portugezen die naar Nederland komen, willen bijna allemaal hier blijven. Dat is een voordeel als je tijd in ze investeert.' Ook zijn Portugezen minder kritisch op het werk dat ze moeten uitvoeren. Idzenga: 'Polen weten wat er te halen is in Nederland. Als het werk ze niet bevalt, zoeken ze een andere werkgever. Portugezen zijn eerder bereid om buiten te werken.' Soms treden er typische problemen op met Portugezen, vertelt de bemiddelaar. 'Hun temperament kan veel gedoe geven om niks. Zo moet je oppassen met problemen tussen families. Maar als je daarmee rekening houdt, dan kun je goed werken met Portugezen.' Kader'POLEN ZIJN SNEL VAN BEGRIP'Bij paprikateler Ronald Vreugdenhil van de firma JS Vreugdenhil & Zonen in Maasdijk werkten tijdens het seizoen vier Polen. Bij de teeltwisseling kwamen er twee Polen bij. Vreugdenhil teelt 57.000 vierkante meter paprika en heeft twaalf mensen in vaste dienst. Hij is heel tevreden over de gang van zaken met tijdelijke Poolse krachten. 'Wij hebben een Tsjechische vrouw in vaste dienst. Zij heeft in de eerste week de instructies gegeven. Al gauw wisten de Polen precies wat hen te doen stond en begrepen ze opdrachten als 'toppen draaien' gewoon in het Nederlands. Ook padregistratie hadden ze snel door.' Twee jaar geleden is het bedrijf flink uitgebreid. In eerste instantie werkten de paprikatelers met Turkse mensen. 'Turken spreken vaak al goed Nederlands, dat is een voordeel, maar ze zijn vaak per uur duurder. 'Onze ervaringen met Polen zijn positief en we verwachten dezelfde groep volgend jaar weer.'

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.