Coalitie HOT

In de Coalitie HOT spannen overheden, Rabobank en de zes grote telersverenigingen in de glasgroenten zich gezamenlijk in voor verbetering van de positie van de glastuinbouw. De organisatie, met aparte werkgroepen voor afzet, herstructurering van de glastuinbouwgebieden, logisitek, GMO en mededinging en infrastcructuur en energie, wordt voorgezeten door Cees Veerman.