weblog

‘Tuinder kampioen van de energietransitie?’

Op 11 september is er een open dag met energietransitie als onderwerp. Is dat ook wat voor de tuinbouw?

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) tekent voor dit initiatief. De voorbeelden die NVDE op de website heeft staan, variëren van wind- en zonneparken tot een bejaardenhuis met een ontmoetingsplek onder glas. Daar moet toch nodig een moderne kas bij met warmte uit de aarde en zonnepanelen aan de gevel, zou je zeggen.

Of overschatten we dan toch de energievriendelijkheid van het gemiddelde tuinbouwbedrijf? Haalt de tuinbouw zich wellicht lastige vragen op de hals over hoe de energiehuishouding van de verschillende teelten en bedrijven nu echt in elkaar zit?

Scoren met Kas als Energiebron

Met de gevleugelde term Kas als Energiebron scoort de glastuinbouw al twee decennia lang. Het klinkt goed en met een paar goede voorbeelden is het zelfs hard te maken dat het kán. Maar een fossielvrije (glas)tuinbouw is in werkelijkheid uiteraard nog ver.

De bizarre ODE-heffing op het stroomgebruik van tuinders die nou net los van het gas wilden gaan, hielp natuurlijk niet. Bovendien zette de lage gasprijs nog eens flink de rem op de gang van tuinders naar verduurzaming. Dat de kortetermijn-gasprijs sinds begin dit jaar meer dan verdubbeld is van 16 cent naar dinsdag 6 juli nog 37 cent is dan weer wel goed nieuws, in de ogen van de anti-fossiel-lobby.

Herkansing voor Kom in de Kas

Je kunt je ook afvragen wie die roemruchte elfde september wil gaan besteden aan het bezoeken van energievriendelijke plekjes. Springkussen ernaast, klimaatneutrale tomaten om te snoepen en fun voor het hele gezin? Tja, misschien is het dan toch een leuke herkansing voor Kom in de Kas.

Of registreer je om te kunnen reageren.