teeltgeluid

‘Nieuwe teelt met hybridebelichting geplant’

“Op 5 en 6 juli is de nieuwe belichte teelt van 4,7 hectare met Portento geplant. Op 26 juli volgt nog 3,5 hectare met Strabena, de ‘sweetest queen’ tomaat”, zegt teeltmanager Lynn Vermeiren van VW Tuinderijen in Loenhout.

In week 24 zijn de laatste tomaten van het San Marzano type Portento geoogst. “De kwaliteit was goed, mede doordat we de planten op vijf bladeren hebben getopt. De vruchten van de laatste tros waren wel aan de kleine kant, omdat de ontwikkeling heel snel is gegaan. De laatste tomaten hebben dus niet voldoende tijd gehad om uit te groeien.”

Ethyleengas en stoken

Half mei, vier weken voor het einde van de teelt, is gestart met de toepassing van ethyleengas voor een snelle afrijping. Vermeiren: “Eerst om de dag twee flessen en in de laatste week zelfs iedere dag drie flessen; voor elke afdeling een fles. Het ethyleengas is via het CO2-doseersysteem de kas gebracht. Dat gebeurde ’s avonds vanaf 22.00 of 23.00 uur, wanneer de luchtramen gesloten waren om de ethyleen in de kas te houden. ’s-Morgensvroeg, een uur voor zonsopgang, werd het gas afgelucht.”

Om de doorkleuring te versnellen is vanaf week 22 gestookt met etmaaltemperaturen van 22 graden Celsius.

Productiedoelen

Voor Portento en Sevance was het productiedoel 40 kg/m2. De productie is in Sevance hoger geëindigd en in Portento iets eronder. Bij Romindo was het doel 30 kg/m2 te halen, maar daarvan is een productie van 28 kg/m2 gehaald. “De verklaring hiervoor is dat bij dit ras vanwege een korte teelt in het begin veel stengels zijn bijgemaakt. Na een maand zijn het aantal stengels verdubbeld van 2,2 naar 4,4 stuks/m2. Maar dat was te veel in één keer, waardoor de plantengroei achteruitging en de zettingssnelheid terugliep. Dat is nadien wel ingehaald, maar de vruchten bleven klein. Hierdoor was het vruchtgewicht 15 gram lager dan bij de collega-telers van Tomeco. Voor het inpakken was het wel gunstig, maar niet voor de kilo-opbrengst.”

De kwaliteit van Sevance-tomaten was tot het einde goed, maar af en toe wel een krimpscheur.

Het planten van de nieuwe teelt waar later led-belichting boven komt te hangen. - Foto: Peter Roek
Het planten van de nieuwe teelt waar later led-belichting boven komt te hangen. - Foto: Peter Roek

Kas schoonmaken

Op 17 juni is gestart met het neerhalen en uitdraaien van het Sevancegewas (1 hectare), omdat deze teelt klaar was. Daarna het gewas van Portento (3,7 hectare), gevolgd door het onbelichte gewas van Romindo (3,5 hectare).

Nadat het gewas uit de kas was verwijderd, zijn met een eigen machine de steenwolmatten eruit gehaald. Ter preventie van het Tobamovirus (ToBRFV) is alles ontsmet. “We hebben eerst de goten schoongeborsteld, toen met de spuitkar met chloorbleekloog ingespoten en vervolgens schoongewassen. Met een schuimlans zijn de onderkant van de goten, druppelslangen, verwarmingsbuizen en kasopstanden met het ontsmettingsmiddel ingespoten.”

Nieuwe steenwolmatten

De druppelslangen zijn een nacht volgezet met chloorbleekloog en een nacht met waterstofperoxide. Alle buizen van de buisrail zijn omhoog gehangen om alles schoon te vegen van plantenresten en het loopfolie te vervangen, waarna de verwarmingsbuizen weer omlaag zijn gebracht. Op 1 en 2 juli zijn de nieuwe steenwolmatten neergelegd en vervolgens volgedruppeld. Gelijktijdig zijn de druppelaars gecontroleerd op eventuele verstopping en lekken.

Hybridebelichting

Van de 8,3 hectare was 4,7 hectare al belicht met Son-T. Op deze oppervlakte komt er Led-belichting van MechaTronix bij, die in week 36 worden geleverd en vervolgens zelf opgehangen.

Op de overige 3,5 hectare, die onbelicht was, komt ook hybridebelichting te hangen. Omdat hier nog kabels moeten worden geïnstalleerd, kan er pas begin week 30 Strabena worden geplant.

Nieuwe planten

De nieuwe planten zijn geleverd op maandag en dinsdag van week 27. De plant was iets aan de te grote kant. De tros zat al goed in de planten en er was ook al wel bloei te zien.

De gewasbescherming van de teelt wordt biologisch gestart. Een week na het planten is er preventief Macrolophus uitgezet.

Auteur: Harry Stijger

Of registreer je om te kunnen reageren.