Prijzen gas en elektra drijven elkaar op

Meer vraag naar gas, ook voor stroomopwek, zorgt voor aanhoudende druk op de gasmarkt.

De hitte in onder andere Japan en stijgende temperaturen in Centraal-Europa zorgen ervoor dat airco’s op volle kracht draaien en een gat trekken in het elektra-aanbod. Tegenwoordig worden de meeste energiecentrales gevoed door aardgas, waar voorheen ook nog veel met kolen gestookt werd. Deze extra vraag naar gas komt boven op het feit dat onze gasopslagen nog altijd een te lage vulgraad hebben en het vullen nog wel tot het vierde kwartaal dit jaar kan duren.

Vloeibaar gemaakt gas (LNG) gaat voornamelijk naar de Aziatische landen, waar men bereid is om een hoge prijs te betalen voor LNG. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat de prijs voor een kuub gas deze zomer nog steeds op een hoog niveau staat. Verschillende analisten houden rekening met een nog verder oplopende gasprijs.

Minder wind en onderhoud centrales

Het verminderde aanbod van windenergie en onderhoudswerkzaamheden aan diverse elektriciteitscentrales zorgden de afgelopen week voor een beperkt aanbod van elektra. Het beperkte aanbod en een hoge gasprijs zorgen momenteel voor flinke elektraprijzen op de dagmarkt. Ook de komende weken zal dit het beeld kunnen worden.

Ondanks het ruime aanbod van zonne-energie blijven de prijzen vooralsnog hoog voor de periode in het jaar. Alleen op zondag is er ruimte naar beneden, omdat dan de vraag het laagst is. Op alle andere dagen van de week liggen de prijzen vaak op een hoog niveau, zeker in uren rond middernacht en de vroege ochtend. De CO2-emissierechten hebben de afgelopen week een lichte daling laten zien en bewegen zich nog altijd rond de € 50 per ton. Waarschijnlijk zorgde een dalende kolenmarkt voor een neerwaartse druk.

Meer olievraag, minder voorraad

De Amerikaanse ruweolievoorraden zijn afgelopen week met 7,5 miljoen vaten gedaald. De voorraad ligt daarmee op een omvang ongeveer 5% onder het vijfjarig gemiddelde. De daling kan te maken hebben met een verminderd aanbod en een grotere export. China is momenteel het land waar veel olie naar wordt geëxporteerd, maar ook in het door corona geplaagde India is de vraag naar ruwe olie sterk hersteld.

Tot een verdere stijging van de olieprijs kwam het echter verrassend genoeg niet. De eerder ingezette stijgende lijn werd juist omgedraaid naar een licht dalende lijn. Een stijgende Amerikaanse dollar en zorgen over een mogelijke inflatie worden als oorzaak aangewezen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schreef in haar laatste rapport over de oliemarkt dat de verwachting is, dat de vraag naar olie volgend jaar hoger zal zijn dan voor de coronapandemie.

Of registreer je om te kunnen reageren.