Pijplijnkrakeel kan gasmarkt dwars zitten

Geen grootse bewegingen op de energiemarkten, maar wel onzekerheid op de gasmarkt, door spanning tussen Rusland en Oekraïne.

Lage opslagniveaus zorgen vooralsnog voor een opwaartse prijsdruk op de gasmarkt. De prijs voor een kuub gas is nog lang niet op het lagere zomerniveau en de vraag is of dit nog gaat gebeuren. Onzekerheid op de markt omdat Rusland nog steeds geen extra transportcapaciteit heeft ingekocht voor de doorvoer door Oekraïne, zou volgens kenners weleens kunnen leiden tot het oplaaien van het gasconflict tussen beide landen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangegeven geen sancties op te leggen tegen het bedrijf dat Nord Stream 2 aanlegt, de gasleiding tussen Rusland en Duitsland. Ook dit treft Oekraïne en het land is dan ook niet blij met het hervatten van de aanleg van die pijplijn. Het land voelt zich behoorlijk belazerd. De angst bestaat dat Rusland nu de handen vrij heeft om politieke druk uit te oefenen, en dat is waarschijnlijk niet ten onrechte.

Verwachting: voor de korte termijn is de verwachting stabiel door oplopende temperaturen, voor de lange termijn is de verwachting onzeker.

Elektra licht dalend

Hoewel de kolenprijs nog altijd in een stijgende trend verkeert, is de prijs van de CO2-emissierechten licht gedaald en zo ook de prijs van de langetermijncontracten voor elektra. Er zijn geen directe oorzaken te benoemen voor de kleine neerwaartse druk op de elektraprijs, maar wellicht zijn er diverse winstnemingen door handelaren in CO2-rechten.

Voor de kortetermijncontracten zijn er weinig nieuwe factoren waardoor de trend beïnvloed wordt. Zoals gebruikelijk is er neerwaartse druk door de opwek met zonnepanelen, maar aan de andere kant is de aanvoer van wind minder geworden, waardoor er geen significant grote achterliggende veranderingen zijn. Wel is het verschil van dag tot dag van 4 cent per kWh best groot te noemen, maar dat zijn de grillen van het weer.

Pieken en dalen aftoppen

Internationaal wordt er hard gewerkt aan elektrische kabelverbindingen tussen landen om elektra uit te kunnen wisselen op momenten dat er overschotten of tekorten zijn. Zo heeft Duitsland afgelopen week een nieuwe verbinding met Noorwegen in gebruik genomen van 1400 MW. Met dit soort verbindingen kunnen pieken en dalen afgetopt worden, maar omdat de vraag naar elektra sterk groeit, is het de vraag of een en ander überhaupt in balans te krijgen is.

Verwachting: de lange termijncontracten kunnen stabiel blijven in navolging op de zijwaartse beweging van de grondstoffen koers, de korte termijncontracten kunnen licht dalen door de opwek met zonnepanelen.

Olie vraag neemt toe, productie ook

Het aankondigen van de aflopende lockdowns in Europa en het feit dat de piek van de coronagolf is bereikt in India, waardoor economieën weer kunnen herstellen, heeft voor een positieve verwachting gezorgd ten opzichte van de vraag naar olie. Deze bewegingen zien we regelmatig de laatste weken, positieve berichten die de prijs flink opdrijven en een aantal dagen later volgt er nieuws waardoor de prijs weer daalt. Deze week hebben de OPEC+-landen weer overleg over de productie. De verwachting is dat men vasthoudt aan de voorgenomen productieverhoging en dat de productie wordt opgevoerd naar zo’n 2 miljoen vaten per dag.

Verwachting: positieve berichten en extra productie houden de olieprijs in balans.

Medeauteur: Patrick van der Ende

Of registreer je om te kunnen reageren.