teeltgeluid

‘Naweeën hittegolf zorgden voor vruchtscheuren’

Marinice heeft nu gele kroontjes. Jammer, planten voor nieuwe teelt zijn eind augustus al gezaaid.

De tomatenplanten van Merlice in kas 1 zijn op 13 en 14 augustus gekopt. “Ondanks de hittegolf moesten we toch ‘koppen’, terwijl de plant op dat moment door de extreme warmte niet zo sterk was. De zetting verliep toen moeilijk. Na het toppen is het gewas weer hersteld.”

“Ondanks een paar miszettingen zijn de laatste twee trossen toch nog aardig mooi geworden. We hebben namelijk even gewacht met het snoeien en zijn er pas later met de schaar langsgegaan.” Er hangen in week 38 nog vijf trossen aan de plant. De laatste oogst en einde van deze belichte teelt is 10 oktober.

Door het toppen is de kracht weer in de planten gekomen en is de uitval van stengels minder geworden

Het gewas is verder gezond gebleven. Doordat het twee weken lang bijzonder warm is geweest, zijn er hier en daar wel stengels uitgevallen die geel waren. “Door het toppen is de kracht weer in de planten gekomen en is de uitval van stengels minder geworden. Een goede verdeling van het gewas is dus van belang.” In het gewas zijn er plekjes met galmijt, die met het spuiten van zwavel zijn behandeld.

Goede balans vegetatief en generatief

De planten van Merlice in kas 2 zijn op 21 augustus gekopt. “Ondanks dat dit meer na de hittegolf was, geldt hier hetzelfde verhaal als in kas 1.” Het gewas is gezond en heeft weer een goede balans tussen vegetatief en generatief. De laatste oogst staat gepland op 20 oktober.

In deze kas staat ook een proefvak van 1 hectare met Marinice. “In deze kas met Son-T belichting gaan we volgend jaar dit ras telen. Het gewas is een verbetering en de productie is iets vroeger en hoger.”

De witte vlieg is door de extreme warmte behoorlijk toegenomen

“Wel is het jammer dat we nu gele kroontjes hebben. Dit komt door het ouder worden van het gewas en de buitenomstandigheden met te hoge nachttemperaturen in de periode met extreme warmte en te weinig licht in de laatste weken.”

De witte vlieg is door de extreme warmte behoorlijk toegenomen. Om dat te bestrijden is een rondje gedruppeld met Verimark. “We hadden heel veel Macrolophussen zitten, maar zij konden gewoon de witte vliegplaag niet aan. Met dit middel wilden we de witte vlieg een tik geven.”

“We zien nu geen ei-afzetting meer en houden het dieven netjes bij, omdat daar ook eitjes in zitten. En het begint erop te lijken dat de Macrolophussen het weer overnemen.”

Onregelmatige trosvorming

De onbelichte teelt van Marinice in kas 3 is 11 september gekopt. De laatste twee maanden staat het gewas goed te groeien. In juli waren er zelfs momenten dat het te veel groeide. Daarom is toen een extra blaadje meegenomen met dieven, waardoor het gewas opener werd en de teler het gewas meer generatief kon krijgen.

“Hierdoor hebben we de onregelmatige trosvorming, die door de vegetativiteit is ontstaan, bij de laatste trossen weer kunnen ombuigen.” Van de laatste drie trossen worden de stengels aan de onderkant ‘geschrapt’ om doorknikken te voorkomen.

Vooral als er van buiten invlieg is, is extra wegvang door vanglinten nodig

De kwaliteit van de tomaten is goed en beter dan van Merlice. “De tomaten van dit laatste ras waren in de warmte gevoeliger voor scheuren. Marinice was daar niet gevoelig voor en de zetting was beter. De positieve productievoorsprong op Merlice loopt wel verder terug door de vegetatieve stand.”

In deze kas is ook een keer Verimark meegedruppeld tegen witte vlieg, omdat de plaag te sterk was toegenomen. “Tevens hebben we in augustus vanglinten ingetrokken om de grote hoeveelheid witte vlieg weg te vangen.”

“Dit kost veel arbeid, maar het was het waard omdat de teelt nog een paar maanden staat. Voor kas 2 hebben we dat niet gedaan. Volgende jaar gaan we dat wel doen voor extra zekerheid. Want vooral als er van buiten invlieg is, waardoor de bio-balans wordt verstoord, is extra wegvang door de vanglinten nodig.”

Auteur: Harry Stijger

Of registreer je om te kunnen reageren.