CO2-rechten te hoog gewaardeerd

Sjors de Bruijn
De elektriciteitsprijs schommelt mee op de neerwaartse druk op de prijs voor CO2- emissierechten.

De aandelenbeurzen nemen doorgaans de koers van CO2-emissierechten mee op sleeptouw. Hierdoor zijn de emissierechten de laatste weken gestegen in plaats gedaald. Een daling zou logisch zijn omdat er veel minder vraag is naar de emissierechten. Dat komt doordat het aandeel door kolen opgewekte elektra vele malen lager is dan waar de markt aanvankelijk rekening mee had gehouden.

Naar verluidt hebben gascentrales veel meer stroom opgewekt, omdat de prijs van daggas zeer laag is. Ook is er veel opgewekt met zonnepanelen en windmolens.

Termijncontracten stroom omlaag

De laatste dagen staat er wel wat druk op de koers van de emissierechten doordat de beurzen ook wat neerwaartse druk ondervinden. De emissierechten bepalen voor een groot gedeelte de prijs van elektra. Dit is ook de oorzaak van de licht gedaalde prijzen voor de lange termijncontracten.

De daghandel is nog steeds laag, maar het gemiddelde niveau is licht gestegen. Uiteraard is er af en toe een uitschieter naar boven op een dag dat er geen zon en wind is en vice versa als er veel zon en wind is.

Gasprijs dreigde te stijgen

Na berichtgeving dat vanuit de Verenigde Staten minder of zelfs geen LNG (Liquefied Natural Gas) meer naar Europa werd verzonden – omdat het gas in de Verenigde Staten zelf beter wordt betaald – werd gevreesd dat de prijs van daggas flink zou stijgen. Dit is slechts ten dele het geval geweest. Reden hiervoor is onder meer dat vanuit Qatar LNG wordt verzonden naar Europa.

De prijs van de daghandel is nog altijd erg laag. Voor de langetermijncontracten is de neerwaartse druk ook iets toegenomen, waardoor de lichte stijging inmiddels omgezet is in een lichte daling.

IEA: na dip milde winter en corona, in 2021 meer gas

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelt dat het gasverbruik dit jaar wereldwijd 150 miljard kubieke meter lager zal uitvallen dan het voorgaande jaar. Europa neemt de grootste daling voor zijn rekening.

Uit cijfers is gebleken dat door onder meer het coronavirus en de milde winter het verbruik met 11% afgenomen is. Dit is ten opzichte van 4% minder afname wereldwijd een significant verschil. Ook heeft het agentschap de verwachting uitgesproken dat de markt komend jaar weer aantrekt. Dit omdat het niet aannemelijk is dat de winters elk jaar zo mild zullen zijn als afgelopen winter en er zal ook meer gas verbruikt gaan worden ter vervanging van de kolenstook in elektriciteitscentrales.

Oliemarkt zoekt nieuw evenwicht

De oliemarkt is op zoek naar een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod met het daarbij behorende prijskaartje, na de enorme daling van 20 april. Nadat de prijzen van sommige soorten olie voor korte tijd negatief waren, is daarna een zeer sterke stijging van de koers waargenomen. Voorlopig ligt het hoogtepunt van de koers in de eerste week van juni.

De stijging van de koers is te fors geweest en niet gebaseerd op juiste cijfers. Hierdoor volgde een correctie op de koers, waardoor inmiddels alweer een daling van 15% is ingetreden.

Olievoorraden Verenigde Staten groter

De olievoorraad in de Verenigde Staten, evenals hoeveelheden van alle hiervan afgeleide producten, bleken afgelopen week te zijn toegenomen. Dit ondanks alle inspanningen en faillissementen van olieproducenten om de voorraad te verkleinen.

Ook daalde het aantal olieplatforms in de Verenigde Staten voor het eerst in meer dan tien jaar onder de 200 stuks. Mede hierdoor is het opmerkelijk dat Saoedi-Arabië onlangs heeft aangekondigd om de productiebeperking na juli af te willen bouwen en zo meer te kunnen produceren.

Of registreer je om te kunnen reageren.