weblog

1 reactie

‘Iedereen zit knel in PlanetProof, Greenpeace ook’

Delen we de rekening voor meerkosten PlanetProof of betaalt de supermarkt de meerprijs?

Nu de horeca weer opengaat, zie je het weer; na een etentje discussieert een gezelschap over hoe de rekening betaald wordt. Iemand hakt dan de knoop door. Dat is ook zo bij de vergoeding voor PlanetProof-inspanningen, maar daar is het beduidend minder makkelijk. Dat komt ook door de opstelling van Greenpeace die pleit voor een stapeling van beloningen.

Iedereen zit knel

De recente discussie over PlanetProof draaide wéér om compensatie. De milieu-inspanningen van telers leveren te weinig op. De meerprijs van supermarkten is onzichtbaar, en duidelijk te weinig. Ondertussen zit iedereen knel in het systeem. Telers krijgen hun kosten niet terug, telersverenigingen verplichten hun telers over te stappen om zo vermenging van product te voorkomen. Stichting Milieukeur (SMK) zit ook knel, zo stelde ze zelf. SMK kan door de weerstand niet goed vooruit met het keurmerk.

Greenpeace zelf knel

Greenpeace heeft PlanetProof afgedwongen met de bijenspotjes in 2016. Kan zij de discussie over meerprijs beslissen met een nieuwe campagne? Daar lijkt het niet op. De organisatie zit zelf ook knel in deze discussie. Ja, de supermarkten moeten betalen, zegt Greenpeace. Tegelijk wil Greenpeace dat iedereen betaalt: waterschappen, banken, overheid en de supermarkten. Oftewel: gaan we ‘Dutch’ of wordt de rekening opgepikt door de supermarkten? Die discussie eindigt niet snel op deze manier.

Betaalbaar beter

Greenpeace pleitte dit voorjaar in haar rapport ’Op naar de toekomst: Betaalbaar beter boeren’ voor een stapeling van beloning voor duurzame teelt. Zo schrijft Greenpeace: “Waterschappen, zorgverzekeraars, banken, supermarkten, de voedselindustrie etc. hebben allemaal in enige mate belang bij verandering naar een ecologisch voedselsysteem.” Met die conclusie is het bijna logisch dat de supermarkten niet zomaar de hele rekening oppakken.

Duidelijkheid

Greenpeace kan wel zelf duidelijkheid brengen in de lopende compensatiediscussie over groente en fruit. Binnenkort zal een Greenpeace-rapport verschijnen over de meerprijs in groente en fruit. Misschien dat we daarna wel van tafel kunnen.

Eén reactie

  • P Verschuren

    vraag 1 is hoe ga je die meerkosten uitrekenen want dat is nagenoeg niet te doen. Stel je wil een maluspunt vermijden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddel x. Er is een alternatief in gewasbeschermingsmiddel Y. Dat kost 40 euro per hectare extra. Als je dan een bedrijf hebt van 200 hectare heb je het al over 8.000 euro. Maar middel Y biedt net iets minder zekerheid dus je hebt ook nog 5% minder opbrengst. Aan de hand waarvan ga je dan de kilogrammen bepalen want dat is toch altijd wisselend. Aan de hand van welke prijs ga je die vergoeden want dat is ook altijd wisselend. Wie gaat dan vaststellen wat de vergoeding moet zijn? Dan hebben we het nog maar over 1 gewas en gewasbeschermingsmiddel. Dat is niet te bepalen voor alle mogelijke variabelen die er zijn. Dan kom je met je product op de markt en dan is er door toevallige samenloop van weeromstandigheden overaanbod, dus niemand wil het kopen, waarom zou een koper dan een meerprijs betalen.. REgel het maar zou ik zeggen.....

Of registreer je om te kunnen reageren.