teeltgeluid

‘Oud glas Westland slopen of koesteren?’

Eens in de zoveel tijd komt in het Westland de discussie weer terug: moeten we de huidige hoeveelheid hectares glas behouden of kan er wel wat ingeruild worden voor andere functies?

Net na de jaarwisseling barstte de discussie weer los, op initiatief van onze burgervader. Volgens hem kon het wel wat minder met dat glas; kwaliteit voor kwantiteit.

De reactie van de politiek en bedrijfsleven was divers. Echter, sommige politieke partijen worden niet gehinderd door enige kennis van zaken. De plank werd het meest misgeslagen door de partij met het woord ‘verstandig’ in zijn naam.

De 1.200 hectare oudere kassen kunnen wel verdwijnen en de gronden getransformeerd naar andere functies. Blijkbaar heeft deze partij niet door dat oud en nieuw glas door elkaar staan. Het zal ruimtelijk gezien onwenselijk zijn om diverse functies zoals glas, wonen, bedrijventerrein en natuur te mengen.

Wat is oud glas?

Trouwens wat is oud glas? 15, 20 of 25 jaar oud? Als we uitgaan van 25 jaar oud dan constateer ik dat ook de helft van mijn glas verouderd is en de andere helft is al aardig op weg om ook dit etiket te krijgen. Terwijl beiden kassen 8 meter tralies zijn met een poothoogte van dik 4 meter. Sterker nog, als ik morgen nieuw zou bouwen, zou ik zo’n zelfde kas terugbouwen. Glas – oud of nieuw, hoog of laag – heeft, mits goed onderhouden, te allen tijde toekomst. Het gaat erom wat je er in teelt.

Oudere kassen houden assortiment breed

Het zijn juist die teelten in de wat oudere kassen die het assortiment breed houden. En dat willen sommige partijen overboord gooien. Niet erg slim, want juist het brede assortiment is super interessant voor de handel, een van de belangrijkste reden dat ze in het Westland zitten, en blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.