commentaar

‘ODE rechtsom compenseren’

Er is geen ontkomen meer aan: de verhoging van de ODE voor 2020 gaat gewoon door. Teleurstellend, en volstrekt tegen de intentie van alle klimaataanpak in.

Het ‘foutje’ om de glastuinbouw uit te sluiten van deze tariefsverhoging, kan dit jaar niet worden hersteld.

Duurzame energie

Nog even terug. De Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) is op 1 januari 2013 ingevoerd. Deze belasting op elektriciteit en gas is bedoeld om mensen én bedrijven te bewegen zuinig met energie om te gaan. Met de opbrengst wordt de omslag naar duurzame energie bekostigd. De heffing geldt per kWh stroom en kubieke meter gas. Hoe meer je verbruikt, hoe meer ODE je betaalt.

Uitzonderingspositie glastuinbouw

De overheid stelt de hoogte van de ODE vast. Deze heffing stijgt jaarlijks. De pijn dit jaar zit in de derde tariefschaal, waar veel belichtende tuinders in zitten. De ODE stijgt van € 7,40 naar € 20,50 per MWh. Dat kan voor een tuinder die veel netstroom gebruikt, oplopen tot een paar ton extra.

De branche zit middenin de transitieperiode van fossiel naar elektrisch. Deze ODE-verhoging frustreert die ontwikkeling

De glastuinbouw claimt terecht een uitzonderingspositie. In de praktijk betekent een hogere elektriciteitsrekening veelal een lagere gasrekening. En juist dat laatste heeft de sector aan de klimaattafels toegezegd: de glastuinbouw kan in 2040 fossielvrij zijn. De branche zit middenin de transitieperiode van fossiel naar elektrisch. Deze ODE-verhoging frustreert die ontwikkeling.

Niets meer aan te doen

De glastuinbouw, met Glastuinbouw Nederland voorop, heeft stevig gelobbyd. Tevergeefs. Sorry, klinkt het vanuit Den Haag, niks meer aan te doen. Voor 2020 staat de verhoging vast. De organisatie hoopt nu voor 2021 op een aanpassing. Mogelijk zou dan zelfs de stijging van 2020 gecompenseerd kunnen worden.

Bezwaarprocedure

Wat voor nu rest is een bezwaarprocedure. Ondernemers moeten bezwaar aantekenen bij hun energieleverancier, die dat weer indient bij de Belastingdienst. Dit is de strohalm. Als het regeltechnisch linksom niet lukt om een foutje te herstellen, moet het maar rechtsom via compensatie terugkomen. Fraai is het niet, en het betekent een hoop papieren rompslomp. Niemand zit daar op te wachten.

Schouten aan de goede kant

Minister Carola Schouten staat in ieder geval aan de goede kant: “Ik wil niet dat de tuinders die voorop lopen het deksel op de neus krijgen. Ik voel me verantwoordelijk om dat op te lossen. Want als dingen anders gaan dan we bedoeld hebben, moeten we dat rechttrekken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.