‘Energiemarkt stabiliseert na dalingen’

Sjors de Bruijn
Daggas blijft goedkoop, maar afgelopen week is de prijs van het langetermijngas per dag licht opgelopen.

De weersomstandigheden zijn dit jaar dermate mild dat de vraag naar gas zwak is, waardoor de prijzen laag zijn maar ook de aanvoer van LNG blijft doorgaan. Als we naar de cijfers van LNG-aanvoer in de Rotterdamse haven kijken, zien we dat die in 2019 met 6,5 miljoen ton bijna verdubbelde ten opzichte van 2018 (3,6 mln ton).

Voor het eerst in zijn geschiedenis noteert GasTerra een jaaromzet onder de € 10 miljard. De Groninger gasgroothandel zag de jaaromzet in 2019 stokken bij € 8,8 miljard. Als gevolg van de aardbevingen wordt de productie van Gronings gas steeds verder teruggeschroefd. Daarnaast produceren de kleine gasvelden steeds minder en staan gasproducenten (vanwege de lage gasprijs en ongunstige investeringsomstandigheden) niet te trappelen om op zoek te gaan naar nieuwe bronnen.

Kleine gasvelden

De dalende productie uit de Nederlandse velden (in 2019 lag de productie uit de kleine velden op het laagste niveau sinds 2003) betekent dat steeds meer gas wordt geïmporteerd. Van de 51,5 miljard kubieke meter gas die bij GasTerra werd aangeboden, kwam 16,2 miljard uit Groningen en 12,3 miljard uit de kleine velden. De rest werd aangekocht of geïmporteerd uit Noorwegen, Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.

Groen gas

GasTerra ziet het aanbod groen gas groeien, dit jaar wordt 180 miljoen kubieke meter groen gas verwacht. Maar die groei kan de vraag niet bijhouden. Knelpunten in de productie zijn onder andere het verkrijgen van vergunningen voor productielocaties, en sinds vorig jaar de uitstoot van stikstof.

Stroomprijzen

De lange termijnprijzen zijn licht opgelopen doordat verschillende grondstoffen licht gestegen zijn. Eén van de grondstoffen die in prijs gestegen is, zijn de CO2-emissierechten. De reden van de stijging is nog niet te achterhalen maar lijkt verband te houden met een veiling van rechten in Polen, waar de prijs zonder duidelijke reden fors hoger uitpakte dan marktconform redelijk zou zijn. Verder zorgde een mooi windaanbod ervoor dat de dagprijzen relatief laag waren en in Duitsland afgelopen weekend zelfs in de min kwamen.

Kolen versus gas in electriciteitscentrales

Gascentrales winnen het momenteel van kolencentrales als het gaat over de kostprijs voor een geproduceerde kWh, reden hiervoor is onder meer de lage gasprijs. Toeval of niet, maar op dit moment draaien de kolencentrales niet doordat ze defect zijn of voor ongepland onderhoud buiten werking zijn gesteld. De Amercentrale draait wel optimaal, maar met name op biomassa of anders gezegd op de subsidie waarvoor de overheid de ODE-belasting int.

Het aandeel kolenstroom in Nederland zakte ook sterk, van 23% naar 14%. Het grootste deel van die afname werd echter gecompenseerd door gas (van 53% naar 61%). Het aandeel windenergie bleef gelijk op 9%. Zonne-energie steeg wel flink van 3% naar 5%.

Olie: daling stokt

Afgelopen week heeft de prijskoers van olie een kleine stijging laten zien, wat betekent dat de daling voorbij is en er wellicht een stabilisatie heeft plaatsgevonden. De forse daling in de voorgaande weken heeft alles te maken met vraaguitval als gevolg van het coronavirus. Het virus is volgens berichtgeving inmiddels aan kracht aan het inboeten wat betreft de aanwas van nieuwe besmettingen, de olieprijs lijkt hierop te reageren door niet verder te dalen maar ook te stabiliseren.

De vraag naar olie staat dit kwartaal voor het eerst sinds meer dan tien jaar onder druk als gevolg van het coronavirus. Dit bleek donderdag 13 februari uit het olierapport van het (IEA) Internationaal Energieagentschap. Voor het lopende eerste kwartaal voorziet het agentschap een afname in de groei van de vraag naar olie met ruim 400.000 vaten per dag. De IEA stelde verder de prognose voor de groei van de olievraag wereldwijd voor 2020 met circa 30% neerwaarts bij ten opzichte van eerdere groeiramingen.

Aantal boorplatforms

Het aantal in gebruik zijnde boorplatforms in Amerika daalde afgelopen jaar fors, ruim een jaar geleden waren het er circa 870, nu zijn het er 676. Toch is de olievoorraad in Amerika afgelopen week gestegen met ruim 7 miljoen vaten ruwe olie, meer dan dubbel zoveel als waar analisten rekening mee hadden gehouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.