teeltgeluid

‘Bij tomaat plantbelasting rustig opbouwen’

Bij tomatenteeltbedrijf De Grenspaal in Wellerlooi is eind november Tomicia geplant, een trostomatenras uit het middensegment.

Vanwege lichtrijke omstandigheden tijdens de opkweek groeiden de op onderstam Emperador geënte planten wat sneller dan gepland. Omdat de kas gereed lag, zijn de tomatenplanten daarom al een paar dagen eerder naar huis gehaald.

Er is gestart op een stengeldichtheid van 2,5 stengels per vierkante meter, die in week 9 naar de eindafstand van 3,4 stengels per vierkante meter gaat. Er is flink vruchtgesnoeid, om de plantbelasting rustig op te bouwen. Ook is rustig aan gedaan met de gedraaide etmaaltemperaturen, om ook zo te proberen kracht in de plant te krijgen. Roy Steegh: “Maar als je zo vroeg plant, weet je dat het gewas toch al snel meer licht vraagt dan beschikbaar is.”

Scherm makkelijk open

In week 8 wordt in grote lijn een voornachttemperatuur van 13 graden aangehouden, gevolgd door een nacht van 16 graden. Overdag wordt 19 graden met een lichtverhoging van 4 graden nagestreefd. Als het even kan, gaat het schermdoek open. Dat is afhankelijk van de buitenomstandigheden, maar meestal gaat het scherm een uur na zon op open.

Vangplaten geven aan dat er nog geen plaagdruk is

Zodra de voornachttemperatuur is bereikt, loopt het weer dicht. “Wel kan het soms eerder dicht gaan op een dag dat het moeilijk is om activiteit te krijgen, waarbij er dan gelucht wordt boven het scherm. Je probeert dan een stukje extra dag/nacht-verschil te creëren, om de trossen die bovenin aangelegd zijn generatief te houden.”

Het CO2-niveau staat ingesteld op 700 tot 800 ppm. Er is gestart met zuivere CO2, maar zodra wat meer gelucht ging worden, is redelijk snel begonnen om met de wkk te doseren.

EC nog hoog

Tijdens slechte weersomstandigheden is tot nu toe bij de watergift zonder drain gewerkt. “Maar de plant heeft nu een stadium bereikt waarop hij echt moet groeien. Dus pakt hij ook op een minder zonnige dag zijn intering wel.” Al zit de mat-EC (bij een druppel-EC van 3,8) nog altijd op een hoog niveau van 7 mS/cm. “Richting de oogst, die in week 10 of 11 zal beginnen, wil ik die EC wel weer op normale waardes hebben, van 5 EC of net daaronder.”

Opbouw biologie

Vangplaten geven aan dat er nog geen plaagdruk is. Tijdens de teeltwisseling is er alles aan gedaan om de kas goed schoon te maken. Aan het begin van de teelt is verder nog een rondje gespoten om helemaal schoon te beginnen. Rond begin februari is Macrolophus uitgezet. Ook zijn sluipwespen geïntroduceerd om de witte vlieg rustig te houden tot de Macrolophus het over kan nemen. “Die natuurlijke vijanden moeten nu gaan opbouwen. Daar ligt het spannende stuk van de biologische bestrijding.”

Mocht witte vlieg toch toe gaan nemen, dan worden zo nodig stroken met vanglint opgehangen. Dat gebeurt niet al preventief. “Als je die vangstroken bijvoorbeeld in juli hard nodig zou krijgen, bij een toenemende wittevliegdruk, dan is de werking niet op en top meer als je die linten al zo lang hebt hangen.”

Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.