teeltgeluid

laatste update:15 dec 2020

‘Later gezaaide paprikaplant eerder belasten’

Alles bij Voort Horticulture in Honselersdijk ligt klaar voor de nieuwe paprikateelt.

Er zal opnieuw het ras Vinalis worden geplant, maar wel met een iets latere zaaidatum dan vorig jaar. Er wordt nu op 10 en 11 december geplant. John van der Voort: “We willen de plant iets eerder gaan belasten, zodat we toch op het zelfde moment weer aan de oogst zijn als vorig jaar. Maar met die latere zaai willen we de lengte van het gewas iets korter zien te krijgen.”

Extra scherp op bemesting

Die neiging tot meer lengtegroei is niet de enige gewaseigenschap waar de teeltstrategie op wordt aangepast, na een eerste jaar teeltervaring met Vitalis tijdens het afgelopen teeltseizoen. “Het ras is ietsje gevoeliger voor neusrot. Bij ons heeft dat niet veel problemen opgeleverd. Maar toch gaan we voor de zekerheid dit jaar wel wat meer aandacht besteden aan de bemestingscijfers en de onderlinge verhoudingen van de nutriënten.”

Tragere uitgroei

In het staartje van de afgelopen teelt viel de vruchtuitgroei tegen. “Door het hele donkere, sombere en regenachtige weer in de maand oktober viel de uitgroei van de laatste vruchten tegen. Het vruchtgewicht bleef lager. En vruchten die bij normale lichthoeveelheden nog zouden zijn uitgegroeid en rood geworden, deden dat nu niet.”

Schone start

Tijdens de vruchtwisselingsperiode is er heel veel aan gedaan om de kas zo schoon mogelijk te krijgen. Onder andere ten behoeve van de tripsbeheersing wordt er naar gestreefd zo schoon mogelijk te kunnen starten. “Aan het einde van de vorige teelt vond ik gelukkig bijna geen trips. We hebben toen nog wel een bestrijding uitgevoerd. Daarna is de kas helemaal ontsmet. In de nieuwe teelt gaan we de dag na planten al beginnen met een spuitcyclus. Daarmee hopen we zo schoon mogelijk te zijn, en dan in januari weer biologisch op te starten.”

Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.