weblog

‘Hoop voor glastuinders met zachte g’

Vraag een Nederlander waar-ie aan denkt bij ‘Brabant’ en het zou – na Guus Meeuwis, carnaval en de zachte g – zomaar kunnen gaan over boeren. Maar glastuinders met een zachte g? Die zijn er niet zo heel veel.

Toch kunnen we in deze editie van Groenten&Fruit Brabants landbouwgedeputeerde Elies Lemkes opgetogen horen zeggen: “Ik wil een ‘verkenner’ gaan aanstellen, die speciaal gaat kijken wat er nodig is om de tuinbouw in Brabant een goede toekomst te geven.”

Ze zei dat ter ere van de feestelijke opheffing van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij, beter bekend als de TOM. Die kwam er om de versnipperde landkaart van de glastuinbouw in deze provincie een wat ordentelijker uiterlijk te geven. Minder solitaire bedrijven en meer concentratiegebieden.

Ondanks crises doelen gehaald

De TOM heeft de doelen van tien jaar geleden min of meer gehaald. Dat is knap, want er kwam een economische crisis tussendoor. En na de Ehec-crisis en een Rusland-boycot kwam meer dan de helft van alle glastuinders in bijzonder beheer terecht. Bepaald geen lekker investeringsklimaat.

En toch liep met name Nieuw-Prinsenland in Dinteloord toch nog heel vlot vol. Maar het zijn niet allemaal kassen met een zachte g. De stap naar Dinteloord of Steenbergen bleek voor grote Westlandse tuinders kleiner te zijn dan die voor de Brabantse telers op die zogeheten solitaire bedrijven. Aan het begin van de eeuw waren dat er bijna 600 en die hadden toen al jaren niet verder kunnen uitbreiden dan tot maximaal 3 hectare.

Tegen de tijd dat Dinteloord kavels ging uitgeven, keken hun Zuid-Hollandse collega’s al niet meer op van bedrijven met tienvoudige omvang. Geen wonder dus dat die bedrijven van boven de rivieren, met meer financiële armslag en meer ervaring in schaalvergroting, hun in tal van opzichten bescheidener Brabantse collega’s het nakijken gaven.

Greenport met ‘menselijke maat’

Elies Lemkes wil een tuinbouwverkenner en ZLTO-voorzitter Wim Bens wil ook best een Greenport Brabant, maar dan met een zachte g en de menselijke maat.

Misschien is er dan toch nog hoop voor de glastuinders met de zachte g, die buiten die grote projectvestigingen, toch nog steeds, of beter gezegd eindelijk, in eigen gemeente, in eigen tempo zouden willen uitbreiden. Ik vermoed dat die verkenner er daar nog meer dan gedacht van kan vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.