teeltgeluid

‘Extra kosten hygiëne met oog op ToBRFV’

“Enerzijds moeten we het tomatenvirus ToBRFV buiten de deur zien te houden en anderzijds de extra kosten voor hygiënemaatregelen en arbeid zien terug te verdienen met onze productie”, zegt teeltmanager Wim van Marrewijk van biologische Kwekerij Frank de Koning op Voorne-Putten (Zuid-Holland).

In verband met ToBRFV dat ook op Voorne-Putten op de loer ligt, is vanaf december het bedrijf gesloten voor bezoekers en zijn hygiënesluizen aangelegd. Medewerkers moeten allerlei hygiëneprotocollen volgen. De teeltmanager: “Met de weerbaarheid van de plant waar wij op werken, zouden we het minst vatbaar voor ToBRFV moeten zijn. Maar dit zeer besmettelijk virus is moeilijk buiten de deur te houden. En als we het eenmaal in de bodem hebben, krijgen we het er niet gemakkelijk meer uit.”

Start eerste plantingen

Op vier vestigingen met in totaal 11,2 hectare glasgroenten komen dit jaar tomaat (3,9 hectare), paprika en puntpaprika (4,8 hectare), komkommer (1,8 hectare) en aubergine (0,7 hectare) te staan.

Op 3 januari zijn de eerste tomaten geplant en deze zijn in week 2 vastgezet. “Het plantmateriaal was niet verkeerd. Een krachtige plant met een goede ontwikkeling. De zon in december heeft bij de plantenkweker goed werk gedaan. Met de klimatologische omstandigheden met donkere dagen in begin januari was het van belang om zodanig te sturen dat de tomatenplant gedrongen blijft en niet gaat strekken. De eerste bloei verwachten we in week 3 te zien”, vertelt Van Marrewijk.

In week 3 zijn in de vestiging Kloosterweg 5 (3,0 hectare) diverse gewassen geplant, waaronder de kleine smaaktomaatjes (Taste Wonders), wilde tomaten (Wild Wonders), rode puntpaprika’s, aubergines (onder andere een nieuwe Lime groene variant ) en oerkomkommers (Slicers).

Weggroei gewassen en werking compost

Eind januari hoopt de teeltmanager meer te zien over de weggroei van de gewassen op de verschillende onderstammen en de werking van de ingebrachte compost. Op basis van bodembalansanalyses die in september zijn uitgevoerd, en rekening houdend met het nieuwe teeltplan, is doorgerekend welke compostsamenstelling voor welk gewas en kas moest worden ingebracht na de teelt. Hierbij is het streven om de gewasbemesting uit de in te brengen voorraadbemesting c.q. compostsamenstelling te halen.

Extra kosten proberen terug te verdienen

De teeltmanager: “Alle hygiënemaatregelen kosten ons ongeveer € 3 per vierkante meter. Daar komen door de Wet Arbeid in Balans (WAB) die 1 januari van kracht is geworden, ook nog eens 10% extra kosten op arbeid bij. Deze impact is groter dan we vooraf hadden gedacht. In de biologische teelt zijn we gewend om de productie vooruit te verkopen. Daarbij hebben we niet voldoende rekening kunnen houden met alle extra kosten voor de verschillende hygiënemaatregelen. We hopen dan ook dat we die kosten kunnen terugverdienen, want er zit een eind aan productieverhoging bij de biologische teelt. In de toekomst zal de handel en retail meer moeten gaan betalen voor een kwaliteitsproduct, anders is biologische groente niet meer rendabel te produceren.”

Buitenland

Om de ontwikkelingen van de biologische teelt in het buitenland te volgen, is Van Marrewijk in november in Spanje geweest. “Omdat ze de laatste jaren beduidend minder hebben gevangen voor hun biologische producten, is het daar ook moeilijk om rendement te maken. Alles draait om de kostprijs en er worden vooral rassen geteeld die weinig gewasonderhoud vragen en laten het gewas de productie zelf reguleren. Ze voeren alleen de meest noodzakelijke gewaswerkzaamheden uit.”

Auteur: Harry Stijger

Of registreer je om te kunnen reageren.