teeltgeluid

‘Handhaven op tuinbouwland’

In het Westland worden veel percelen, die bestemd zijn voor de tuinbouw, oneigenlijk gebruikt.

Dit kan van alles zijn, van hobbykasjes tot enorme siertuinen, van halve kinderboerderijen tot feestlocaties. Dit zit de tuinbouw en zeker de herstructurering enorm in de weg. De gemeente heeft de handhaving hierop geïntensiveerd en dat is een hele klus die hier en daar veel weerstand oproept.

Belemmering

Waar mogelijk worden sommige strijdigheden gelegaliseerd, waar dat niet mogelijk is volgt vroeg of laat handhaving. Vaak voordat er sprake is van herstructurering, dit stuit veel betrokkenen en sommige politici tegen de borst. Op zich begrijpelijk, maar we moeten onze tuinbouwondernemers wel de ruimte geven om te ondernemen. En als zo’n tuinder wil uitbreiden, wil die op korte termijn aan de slag. Dat gaat niet lukken als er bijvoorbeeld een enorme siertuin het tuinbouwgebied insteekt en daardoor een belemmering vormt om er een mooie vierkante kavel van de maken.

Als dan de handhaving nog gestart moet worden, gaat dit jaren duren voordat zo’n vuiltje is weggepoetst. Zolang wacht die tuinder niet, dan zoekt hij wel een ander plekje om uit te breiden. Al dan niet in het Westland. Daarom is het goed voor een tuinbouwgemeente als Westland dat de gemeente op voorhand strijdigheden gaat aanpakken.

Oneigenlijk gebruik percelen zit tuinbouw enorm in de weg

Nieuwe generatie

Misschien niet leuk voor de ex-tuinder die nog een hobbykasje heeft overgehouden, maar als dat de reconstructie nu of later in de weg staat moet dit gewoon plaatsmaken. Immers diezelfde oud-ondernemers wilden vroeger – toen ze nog tuinders waren met plannen – ook de ruimte hebben om te ondernemen. Dus moet je de nieuwe generatie ook die ruimte geven. En daar horen nu eenmaal mooie rechthoekige percelen bij. De gemeente heeft zijn nek uitgestoken met deze aanpak, een aanpak waar ze zich niet populair mee maakt. Maar het is gewoon nodig, willen we de verouderde glasopstanden in het Westland kunnen moderniseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.