weblog

‘Warschau of toch Delft’

Wat betekent de factor arbeid in de toekomst: vreemde arbeid van nog verder weg of robotisering?

Mijn broers en ik staan in de startblokken voor de vervanging van vierkante meters van LKP-1. Die locatie is in 2015 verkocht aan de buurman en de vierkante meters daarvan zijn nog niet teruggebouwd. De bedrijven LKP-2, LKP-3 en LKP-4 zijn er al en nu wordt de tijd rijp om die vierkante meters te gaan herbouwen.

Onze drie bestaande bedrijven liggen aan de Van Hasseltweg in Moerkapelle. LKP-1 gaan we naast LKP-2 bouwen. Dat geeft mogelijkheden om verder te centraliseren, automatiseren en optimaliseren.

Voor ons is de vraag of de goede, meestal buitenlandse medewerkers blijven komen

De afgelopen decennia was de arbeidsvoorziening op ons bedrijf – zoals in heel de glastuinbouw – weliswaar regelmatig een punt van zorg, maar tot onoverkomelijke problemen heeft dat zelden geleid. In onze bedrijven is nog veel relatief eenvoudig handwerk.

Lang geleden deden medewerkers uit de directe omgeving dat werk. In de loop der jaren en met het stijgen van de welvaart in ons land veranderde dat en kwamen onze medewerkers vaker en voor een groter deel uit het buitenland: Turkije, Marokko, Spanje. En later Polen, Roemenië en soms Oekraïne.

Nu we de vierkante meters van LKP-1 gaan herbouwen, is het voor ons de vraag of die goede medewerkers blijven komen en hoe we gaan regelen dat teelt-, oogst- en verwerkingshandelingen jaar in jaar uit steeds goed en op tijd gebeuren?

De stroom arbeidsmigranten neemt af, gaan we dan nog verder weg in de wereld op zoek naar medewerkers?

Kunnen we er klakkeloos van uitgaan dat ook voor de komende 20 jaar arbeid in voldoende mate en tegen acceptabele kosten beschikbaar zal zijn? Die vraag geldt niet alleen voor ons bedrijf, maar veel breder in onze sector. Wij horen van collega’s dat de zorgen hierover toenemen.

De stroom arbeidsmigranten neemt af en droogt misschien op. Gaan we dan nog verder weg in de wereld op zoek naar geschikte medewerkers? Of ligt de toekomst voor ons en onze sector bij veel verdergaande mechanisatie, automatisering en robotisering?

Gebeuren de teelthandelingen op onze bedrijven over 10 jaar nog steeds door ruim voorhanden zijnde medewerkers uit Warschau? Of door bij de Technische Universiteit Delft ontwikkelde robots?

In de praktijk kost het heel veel tijd, inspanning en geld om ogenschijnlijk simpele bedrijfshandelingen te automatiseren

Gezien de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt durf ik er niet op te vertrouwen dat er altijd voldoende handen beschikbaar zijn. Anderzijds weet ik ook dat het in de praktijk heel veel tijd, inspanning en geld kost om de ogenschijnlijk simpele handelingen op onze bedrijven te automatiseren.

Denk bijvoorbeeld maar aan het al langlopende traject voor de ontwikkeling van een bladplukrobot voor de tomatenteelt.

Ogen niet sluiten voor robotisering

Arbeidsvoorziening is net als nieuwbouw een interessant onderdeel van ons ondernemerschap. Met het oog op de toekomst van LKP Plants zijn we op beide terreinen in de weer.

Goed werkgeverschap staat hoog in ons vaandel, maar we sluiten onze ogen niet voor mogelijkheden en kansen die de toekomst ons kan bieden met betrekking tot automatisering en robotisering.

Of registreer je om te kunnen reageren.