teeltgeluid

’Nog steeds hoog percentage dubbele trossen’

Het gewas van de cherrytrospruimtomaat Sunstream staat met meer bladmassa veel voller dan dat van de trospruimtomaat Sweetelle.

“Als je naar de kop van Sunstream kijkt, zie je fors lange bladen. Bij Sweetelle kijk je meer door de dunnere plantkop heen”, zegt Janus Kanters van tomatenteeltbedrijf Kleine Kaveling in Haarsteeg (Noord-Brabant).

“Het gewas van Sweetelle is in de kop iets dunner en schraler, maar niet te schraal. Dit komt door het warmere en schralere weer met veel wind en de gevoeligheid van het ras. Het gewas staat er nog wel goed op, maar het moet niet minder worden. Om het gewas zo te houden, houden we de windzijde van de luchtramen dichter in de namiddag en avond. Vooral de luchting aan de windzijde is maar 50% van die in de Sunstreamkas. Hiermee proberen we meer vocht binnen te houden.”

Dubbele trossen

70 tot 80% van de planten geven dubbele trossen. “Op de meeste bedrijven is dat maar 20 tot 30%. Dubbele trossen hoeven niet altijd een voordeel te zijn. Het nadeel is dat er te veel tomaten aankomen en het gewas zich te vol laadt en niet blijft groeien. We moeten er dus voor zorgen dat het gewas aan de groei blijft. Daarom blijven we de trossen punten en halen er 3 tot 4 bloemen vanaf. Bij de dubbele trossen houden we maximaal 25 tot 26 vruchten aan en de enkele tros punten we rond 18 stuks.”

Minipruim-trostomaat-type Sunstream. - Foto: Gerard Bonekamp
Minipruim-trostomaat-type Sunstream. - Foto: Gerard Bonekamp

Meer blad aan gewas

Per week wordt er 1,5 keer geoogst. De bovenste tros, die wordt geoogst, zit net niet in het blad. De teler doet dat om voldoende blad aan het gewas te houden. “Bij Sunstream zijn alle te oogsten trossen uit het blad. Maar dat is een heel ander gewas dan Sweetelle.”

Vanaf 8.00 uur ligt de stooktemperatuur op 16 graden Celsius. Om 10.00 uur mag de temperatuur omhoog naar 21 graden, die om 12.00 uur bereikt moet zijn. Tot 18.00 uur blijft de temperatuur op dat niveau en dan mag deze tot 4.00 uur dalen naar 12 graden. Vanaf 4.00 uur tot 8.00 uur stookt de teler de temperatuur op naar 16 graden.

Meeldauw onder controle

In de beide tomatengewassen zit een enkel plekje meeldauw. Om deze schimmel te bestrijden wordt er vier keer per week tussen 20.00 en 6.00 uur zwavel verdampt. Tot nu toe is het goed onder controle.

Verder heeft Kanters nog geen witte vliegen, Tuta of galmijt gezien. De biologische gewasbescherming verloopt goed. “Dit voorjaar zijn er op de plekken waar we spint verwachten nogal veel roofmijten Phytoseiulus persimilis uitgezet. Maar tot nu toe hebben geen spint gezien, terwijl we daar vorig jaar wel veel last van hadden.”

Het zijn sterke en mooie trossen, die vlot van bloem naar tomaat gaan

De tomatenteler heeft wel iets meer last van Botrytis gehad dan andere jaren. De ontwikkeling ervan staat nu stil. Sinds anderhalve maand komen er geen nieuwe aangetaste plekken meer bij. Zodra een medewerker een nieuwe aantasting ziet, moet hij deze plek wegknippen.

Grove vruchten en sterke trossen

“Het gewas van Sunstream is relatief zwaar voor de tijd van het jaar. De cherrytrospruimtomaten zijn grof en grover dan vorig jaar. De oogst is minder snel op gang gekomen. Dat kwam door het donkere weer en vooral koudere nachten van de laatste weken. Nu komt het wel goed los.” Eind mei loopt de opbrengst nog tussen de 3 tot 4 ons/m2 achter op vorig jaar. In deze en komende weken verwacht de teler dat zelfs in te halen en voorbij te gaan als hij ziet wat er in het gewas hangt.

“Het zijn sterke en mooie trossen, die vlot van bloem naar tomaat gaan. De trossen worden op 12 vruchten gezet en houden geen dubbele trossen aan.”

Vanaf 8.00 uur ligt de stooktemperatuur op 18 graden Celsius. Om 10.00 uur mag de temperatuur omhoog naar 21 graden, die om 12.00 uur bereikt moet zijn. Tot 18.00 uur blijft de temperatuur op dat niveau en dan afbouwen naar 16 graden om 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur naar 14 graden om 1.00 uur. Om 1.00 uur de stooktemperatuur rustig opbouwen naar 18 graden om 8.00 uur.

Extra druppelbeurt bij te veel interen

Kanters geeft de beide teelten water met één watergeefsysteem. Hierdoor is de EC van de watergift een compromis: 2,8 ms/cm. De EC-waarde van het drainwater ligt tussen 4,5 en 5. De teler start om 8.00 uur met watergeven. Tot 9.00 uur geeft hij 3 kleine druppelbeurten van 100 cc. Daarna gaat tot 14.30 uur het druppelen op startbak of instraling. Vervolgens mag de mat interen. “Als rond 23.00 uur de mat te veel is ingeteerd, volgt nog een druppelbeurt van 150 cc per druppelaar.”

Kanters heeft momenteel veel onderhoudswerk als het gaat om bladplukken, oogsten en snoeien

Om 4.30 uur komt er tot 10.00 uur een minimumbuis van 45 graden Celsius in. Van 10.00 tot 17.00 uur blijft dat zo, maar bij te veel instraling wordt de 45 graden afgebouwd naar 0.

Veel onderhoudswerk

Kanters heeft momenteel veel onderhoudswerk als het gaat om bladplukken, oogsten en snoeien. Vooral het oogsten in Sweetelle is ten opzichte van Sunstream 40% meer werk.

In maart en april had Sunstream best veel last van ‘witkoppen’. Dat kwam door kouval bij het openen van het scherm in de ochtend. De laatste weken heeft de teler geen scherm meer gebruikt. Hierdoor is het in mei nog maar sporadisch voorgekomen. “Sommige witkoppen groeien er doorheen, maar andere niet. Een groot gedeelte, waarvan we de kop eruit hebben moeten halen, hebben we vervangen door een nieuwe zijscheut van buurtplanten.”

Auteur: Harry Stijger

Of registreer je om te kunnen reageren.