teeltgeluid

‘Verschillen in start tomatenteelten’

Door een paar lichte dagen na het planten op 21 december verliep de start van de onbelichte tomatenteelt bijzonder goed. “En dat is mooi meegenomen, omdat je er niet op rekent”, zegt Tom Vlaemynck van Tomato Masters in Deinze.

In de kas van 4,5 hectare met diffuus glas zijn op genoemde datum de tomaten op Grodan Elite steenwolmatten geplant. Het ras is Portento, een San Marzano tomaat van De Ruiter Seeds. “Een goede start betekent heel veel voor de teelt. En doordat deze goed was, was het gewas snel in balans en is dat nog steeds.” In week 8 bloeide de 6e tros.

Overdag wordt een temperatuur van 22 graden aangehouden met 3 graden extra voor de lichtverhoging. Standaard voor de nacht is een temperatuur van 15 graden; en als er overdag genoeg licht is geweest, gaat de temperatuur met 3 graden omhoog. “Dit doen we om de fotosynthese om te zetten in groei.”

Matten overdag laten interen, zodat de wortels op zoek gaan naar water

Eerste 2 weken alleen nachtbeurten

Bij het water geven wordt standaard een EC van 4 aangehouden. De eerste 2 weken van de teelt gaf de teler alleen ’s nachts druppelbeurten en was er geen drain. “Nachtbeurten zijn bij ons standaard tot het moment dat we drain hebben. Overdag teren de steenwolmatten dan voldoende in en gaan de wortels op zoek naar water. Dit doen we om de plant generatief te houden; anders gaan ze op het water vegetatief groeien en dat geeft minder goede bloemen.”

De eerste drain had een EC van 12 en zakt daarna naar lagere waarden. Bij de analyse van een volgend watermonster verwacht Vlaemynck een drain-EC van rond de 9.

Door de naastgelegen belichte kas, weliswaar met 5 meter tussenruimte, zit in de Portento een enkele witte vlieg. Hiertegen zijn half januari 0,5 roofwantsen Macrolophus per vierkante meter uitgezet.

Verschil in start met andere teelt blijft zichtbaar

Op 28 december zijn in de kas van 6,3 hectare met standaard glas de tomaten geplant op Peltracom veensubstraat. Het ras is Foundation (Nunhems), een trostomaat middel. De tomatenteler: “Na deze planting begon een donkere periode en zijn we gaan sukkelen met deze teelt. En het verschil met de goede start van Portento zit er nog steeds in. Door het mooiere weer van de afgelopen tijd loopt het nu beter en wordt het verschil kleiner. Wat ook een rol speelde, was de minder goede plant die we van de plantenkweker hebben ontvangen. Er was een grote variatie in goede en slechte planten, waardoor het moeilijk was om er hetzelfde op te sturen. De eerste tros is hierdoor in plaats van op 5, wat we normaal doen, op 4 vruchten gesnoeid.” In week 8 is de 5e tros gaan bloeien.

Extra dief

De dag- en nachttemperatuur met lichtverhoging zijn hetzelfde als bij Portento. In week 7 heeft Vlaemynck bij de 4e tros een extra dief laten staan. “Foundation geeft van zichzelf moeilijk een extra dief. Daarvoor hebben we het gewas wat meer vegetatief gestuurd. En nu zijn we weer meer generatief aan het sturen door de dagtemperatuur 2 uur langer aan te houden.”

Ook in deze teelt zijn half januari 0,5 roofwantsen Macrolophus per vierkante meter uitgezet. In week 7 zijn bovendien sluipwesppoppen van Encarsia en Erethmocerus opgehangen. “Erethmocerus pakt iets beter de tabakswittevlieg Bemisia aan, die we in onze naastgelegen kas met belichte teelt hebben gezien.”

Bij de belichte teelt kleurde de eerste tomatentros heel moeilijk

Op donkere dagen minder water onder led

In de nieuwe kas van 5,7 hectare met diffuus AR-glas en full-led-topbelichting staan de tomaten op steenwolmatten; 4,2 hectare met Foundation en 1,5 hectare met Redetto (Rijk Zwaan), een paprika-trostomaatje van 20 gram.

Bij het water geven is de EC-waarde 3,7; het drainwater heeft een EC van ongeveer 5. “De teelt loopt nu goed. We merken wel een verschil tussen led- en SON-T-belichting. Op donkere dagen geven we minder water dan onder SON-T-verlichting, omdat de plant minder verdampt.”

De Macrolophus die in december zijn uitgezet, ziet Vlaemynck nu terug in het gewas. De populatie van witte vlieg is klein en rupsen, galmijten en bladluizen zijn er niet. Preventief tegen galmijt wordt iedere 3 weken gezwaveld.

Eerste vruchten grover dan normaal

“De vruchten van de 1e tros bij Foundation kleurde heel moeilijk door te weinig licht als gevolg van de late levering van de ledlampen. Bovendien waren de vruchten erg grof; bijna 160 in plaats van de normale 140 gram. We zijn al bezig met de oogst van de 3e tros. De kleuring gaat nu prima en de kwaliteit is goed. Het gemiddeld vruchtgewicht is 130 gram.”

De afzet verloopt via Tomeco, een vereniging van 3 telers, die gezamenlijk de tomaten verkopen. Tomato Masters is lid van deze telersvereniging en net als de 2 andere telers lid van Veiling Hoogstraten. De kleinverpakking wordt door Tomeco gedaan; de 5 en 10 kilogram in kratten doet Vlaemynck zelf. Hiervoor is nu een nieuwe weeginstallatie geïnstalleerd.

Aan Carrefour, de grootste klant van Vlaemynck in de zomer, wordt nu ook in de winter geleverd. “Ze zijn tevreden en kunnen het verschil in de schappen zien.” Voor de 1,5 hectare paprika-trostomaatjes heeft de teler ook afzet. Die loopt goed en mogelijk dat volgend seizoen het teeltoppervlak hiervan wordt uitgebreid.

Auteur: Harry Stijger

Of registreer je om te kunnen reageren.