‘Digitalisering is de toekomst voor de glastuinbouw’

De Nederlandse landbouw is een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland. Dit zien we ook in de Nederlandse glastuinbouw, waarbij meer dan 50% van de telers 55 jaar of ouder is.

Binnen nu en 10 jaar zullen de meeste ondernemers het stokje overdragen. Echter, de toestroom aan jongeren in de sector is klein vergeleken met andere sectoren. Dat is een bedreiging voor onze sector.

Digitaliseren om ervaring en kennis te behouden

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de kennis en ervaring van nu gewaarborgd worden voor de toekomst? Digitalisering is daarvoor de enige uitweg. Je ziet de afgelopen jaren een enorme toestroom van ICT-bedrijven buiten de sector die onze glastuinbouwsector betreden. Deze bedrijven maken het mogelijk om onze enorme hoeveelheid data te verzamelen en dit visueel eenvoudig weer te geven op dashboards. Dit helpt telers om steeds makkelijker verbanden te leggen tussen problemen en oplossingen in hun teelten.

Deze verzameling data zal ook gebruikt worden om intelligente financiële en teeltmodellen te ontwikkelen. Waarbij de modellen zichzelf continu verbeteren op basis van nieuwe data en verdere input. Het doel is dat deze zelflerende modellen telers gaan adviseren en uiteindelijk de teelt gaan overnemen. De teler van nu wordt straks wellicht een analist.

Verslagen worden door computernerds op eigen vakgebied! Het moet niet gekker worden

Net zoals bij ‘The Autonomous Greenhouse Challenge’ van afgelopen najaar, waarbij 5 teams het tegen elkaar en een telersteam op basis van autonoom telen opnamen. Daarvan deed het team ‘autonoom telen’ (branchevreemd) het qua rendement zelfs beter dan de telers. Verslagen worden door computernerds op eigen vakgebied! Het moet niet gekker worden.

Gelukkig zijn we niet zo ver weg en liggen er nog een enorm veel uitdagingen voor ons. Of digitalisering de toekomst wordt, daar ben ik zeker van.

Of registreer je om te kunnen reageren.