weblog

‘Geen tuinder meer ‘vergund’’

We zijn weer aan het einde van het komkommerseizoen gekomen: terugkijken dus én weer vooruit kijken.

Afgelopen jaar was weer een jaar van uitersten. In het voorjaar en een gedeelte van de zomer was het bar slecht met de verkoop van onze komkommers, na 1 juli ging het weer goed. We hebben zelfs een zeer goede herfstteelt gehad qua geldelijke opbrengsten.

Geen vergunningen meer

Nu zijn we de kas weer aan het poetsen en schoonmaken. En als deze column geplaatst wordt zijn we weer aan het opbouwen. Maar wat we nu toch meemaken met het huidige beleid van onze overheid is werkelijk bij de wilde spinnen af. Op dit moment zijn alle glastuinbouwbedrijven niet vergund, op twee bedrijven na: dat zijn de enige twee met een Natuurbeschermingswet-vergunning.

De rest dacht, ook op aangeven van diezelfde overheid, met hun AMvB-vergunning goed te zitten.

Maar uit de documentatie en berichtgeving vanuit zowel landelijke als provinciale overheid blijkt dat ze ons nu gedogen totdat er nieuw beleid is.

Geen uitbreidingen

Volgens onze tuinbouwwoordvoerders zal dat beleid medio december 2019 komen en dan weten we wat we wel mogen en wat ons afgepakt gaat worden.

De milieulobby heeft kennelijk meer te vertellen dan de ondernemers die uiteindelijk het geld moeten verdienen

Met name de stikstofuitstoot NO3 zorgt ervoor dat wij op dit moment niks kunnen; dus geen uitbreidingen van glastuinbouw als je bij een Natura 2000-gebied zit met je bedrijf, en dat is al gauw, want ze hebben bijvoorbeeld alle uiterwaarden van rivieren tot Natura2000-gebied gemaakt. De milieulobby heeft kennelijk meer te vertellen dan de ondernemers die uiteindelijk het geld moeten verdienen.

Minimale CO2-footprint

Genoeg hierover. Volgend jaar gaan we weer komkommers verbouwen, drie teelten en ook een gedeelte tomaat en paprika voor onze thuisverkoop en local-for-local. Een volgende column zal ik hier meer aandacht geven aan die korte keten met een minimale CO2-footprint. Voor nu prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.

Of registreer je om te kunnen reageren.