weblog

1 reactielaatste update:31 okt 2019

‘ToBRFV: laat angst plaatsmaken voor openheid’

Pas aan het einde van het seizoen is actie ondernomen op het ToBRF-Virus. De roep om openheid wordt luider.

Een heel seizoen lang circuleren onbevestigde geruchten dat op meerdere plekken in Nederland tomatentelers Tomato Brown Rugose Fruit-virus (ToBRFV) in hun kas hebben. Al in februari publiceerde Groenten & Fruit de eerste berichten over dit virus. Het indirecte bewijs van besmettingen in Hollandse kassen was overweldigend, ook al wilde niemand met naam en toenaam over de besmettingen vertellen.

Nog altijd is er angst om in de openbaarheid te treden. Ook nu ondertussen de het ministerie van LNV en de NVWA – onder druk vanuit Europa – het heft in handen hebben genomen en na gerichte inspecties de eerste officiële besmettingen zijn aangetroffen, uiten tomatentuinders alleen anoniem hun ongenoegen over het gebrek aan openheid, zoals vandaag in het AD.

Bedreigingen niet onder pet

Die openheid is vooral van waarde voor het in de kiem kunnen smoren van een bedreiging voor de teelt. Wie niet weet of en waar een bedreiging nabij is, kan zich moeilijker ertegen wapenen. Het is niet alleen aan een vakblad, maar ook aan de bedrijven zelf en hun organisaties om dit soort bedreigingen niet onder de pet te houden.

Aanscherpen hygiëne niet genoeg

De NVWA ging aanvankelijk mee in de lijn van het bedrijfsleven. ToBRFV had nog niet de status van een quarantaine-organisme en melding ervan was nog niet verplicht. Met aanscherping van de hygiëneprotocollen, die vanwege het Pepino Mozaïekvirus en het Tomaten Chlorose virus beter bekend als ToCV, al behoorlijk scherp waren, zou dit nieuwe virus buiten de deur worden gehouden.

Een van de maatregelen bij een verdenking van het virus in een plant was het verwijderen van de complete gewasrij. - foto: G&F
Een van de maatregelen bij een verdenking van het virus in een plant was het verwijderen van de complete gewasrij. - foto: G&F

Uiteindelijk nemen LNNV en de NVWA het virus nu toch serieus. Minister Carola Schouten heeft er zelfs een Kamerbrief over in de pen. Een vrij zwaar medium voor een plantenziekte die wel gewasschade geeft en tomaten onverkoopbaar maakt, maar onschadelijk is voor mens of milieu.

Teeltwisseling gebruiken voor grote schoonmaak

De timing van die aanpak lijkt voor de teelt gunstig. Liever aan het einde van het seizoen dan aan het begin. Maar het is nu zaak om de teeltwisseling ook echt te gebruiken voor een grondige schoonmaak. Het is te hopen dat de tomatentelers in alle openheid kunnen worden geïnformeerd over de bedreigingen van dit virus en over de beste methode om weer schoon aan een nieuw seizoen te kunnen beginnen.

Vul de poll in: Er is het afgelopen seizoen te weinig openheid geweest over tomatenvirus ToBRFV

Eén reactie

  • m rutten

    In Jordanië werkzaam geweest op verschillende bedrijven . Bij mijn eerste bezoek constateerde ik op een bedrijf een aantasting met TOBRV door bijna het gehele bedrijf. Er zijn geen planten verwijderd , aan het eind van het seizoen was de geschatte opbrengst derving ongeveer 20%. Wel heel opvallend er zijn grootte soort verschillen . Ik begreep ook dat de zaadbedrijven daar ook de gevoeligheid testen zodat soorten die onverkoopbare tomaten geven uit het assortiment worden gehaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.