weblog

laatste update:11 okt 2019

‘Niet op 1 paard gewed’

Rotterdam is door haar eigen Rekenkamer op de vingers getikt over beleid Warmtebedrijf Rotterdam.

Nu Rotterdam door haar eigen Rekenkamer op de vingers is getikt over haar beleid omtrent Warmtebedrijf Rotterdam, is het de vraag of de Leiding over Oost er nog gaat komen. Dat Warmtebedrijf zou via die warmteleiding restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden transporteren en onderweg ook ons glastuinbouwgebied aandoen. Destijds vormde dit plan voor ons aanleiding om Warmtecoöperatie Zuidplaspolder op te richten.

Biomassacentrales

Sowieso ging de planontwikkeling voor de Leiding over Oost niet over rozen. Het ene moment leken alle seinen op groen te staan, kort daarna stonden ze weer op rood. Daarom ben ik blij dat onze warmtecoöperatie niet op 1 paard wedde en ervoor koos ook alternatieve scenario’s in kaart te laten brengen. Daardoor hebben we ook nadrukkelijk havenwarmtelevering via de RoCa-leiding in beeld, evenals 3 lokale biomassacentrales en mogelijk geothermie.

Warmterotonde

In dit kader was er onlangs ook goed nieuws. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat greep namelijk de regie over de plannen voor een grootschalig net van warmteleidingen in Zuid-Holland: de ‘Warmterotonde’. Tot aan 2030 trekt de bewindsman € 90 miljoen uit voor financiering van de onrendabele top van de Leiding door het Midden. Via dat traject moet restwarmte uit Rotterdam naar het Westland en Den Haag worden getransporteerd. Daarnaast – en dat is opvallend – wijst Wiebes Gasunie aan als onafhankelijk netbeheerder van de toekomstige Warmterotonde.

Fasegewijze aanleg

Bedoeling is dat de Warmterotonde gaat bestaan uit aan elkaar gekoppelde warmtenetten die Rotterdam, Den Haag, Delft en Leiden, maar ook bedrijven én de glastuinbouw van warmte voorzien. Wiebes noemt het project uniek vanwege de potentiële omvang van het warmtesysteem. Tegelijkertijd erkent hij dat daarin ook juist de moeilijkheid schuilt. Daarom koerst hij aan op een fasegewijze aanleg. De Leiding door het Midden vormt daarbij de eerste fase.

Dat Wiebes Gasunie als netbeheerder aanwijst is positief

Gasunie

Voor ons tuinders in de Zuidplaspolder zou het mooi zijn als de tweede fase bestaat uit de realisatie van de Leiding over Oost of een ander door ons onderzocht scenario. Dat Wiebes Gasunie als netbeheerder aanwijst, is daarbij alleen maar positief. Deze partij heeft immers jarenlang ervaring met aanleg en onderhoud van netten en beschikt over kennis van vergunningstrajecten.

De keuze van Wiebes voor een gefaseerde aanpak, is voor mij een herkenbare strategie. In ons bedrijf zijn er ook toekomstplannen, waaronder energie-investeringen. Die plannen gaan we niet ineens uitvoeren, maar gespreid over meerdere jaren, gecombineerd met vervangingsinvesteringen op de bestaande bedrijven. Hopelijk gaat fase 1 van de Warmterotonde dankzij Wiebes’ ingrijpen snel van start. Daarna volgt fase 2. Welk scenario dat gaat worden, is nog onzeker. Met Gasunie als aangewezen netbeheerder is in elk geval een stap vooruit gezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.