weblog

‘Paprikatopper is ondernemer’

De Haagse belastingrechter heeft een belangrijke uitspraak gedaan die van belang kan zijn voor iedere ondernemer die weleens zzp‘ers inhuurt en voor zzp‘ers zelf.

In deze uitspraak besloot de rechter dat ook een paprikatopper een ondernemer is. Dit ondanks feit dat hij nauwelijks investeert, geen debiteurenrisico loopt, geen marketing bedrijft, tegen een laag tarief werkt en vrijwel alleen voor 1 opdrachtgever werkt.

Duizenden euro’s minder belasting

Ondernemer of niet, dat maakt onder aan de streep veel uit. Door de vele fiscale aftrekposten is het financieel aantrekkelijk om ondernemer te zijn. Een ondernemer betaalt al snel enkele duizenden euro’s minder belasting per jaar dan iemand in loondienst die hetzelfde inkomen verdient.

En aan de andere kant is het voor de opdrachtgever heel erg van belang om zeker te weten dat er echt sprake is van een zzp-ondernemer. Dit om naheffingen van de fiscus te voorkomen, die soms stelt dat sprake is van verkapte loondienst.

Ondernemerschap

De zelfstandige wiens ondernemerschap door de belastingdienst werd betwist, was werkzaam als zelfstandig paprikadraaier en -topper in de paprikateelt. Hij had zich in 2011 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als agrarisch loonbedrijf en beschikte voor het jaar 2014 over een VAR-wuo. Maar hij wist de inspecteur niet te overtuigen van zijn ondernemerschap. Hij had in 2014 4 verschillende opdrachtgevers. Maar voor zijn omzet was hij voor maar liefst 90% afhankelijk van 1 van die 4. 3 opdrachtgevers is toch wel het minste, vond de inspecteur en met hem de rechtbank Den Haag. En het feit dat de ondernemer niet investeerde in zijn bedrijf en niet aan marketing deed, wees volgens de fiscus ook al niet op ondernemerschap. Verder bracht hij een laag tarief in rekening en werkte hij soms bijna een jaar op locatie bij dezelfde opdrachtgever.

Voldoende zelfstandig

Het Haagse gerechtshof vindt nu dat de paprikatopper voldoende zelfstandig is ten opzichte van de opdrachtgever. Hij mocht zelf bepalen hoe vaak hij werkte, kon opdrachten weigeren en met vakantie gaan als hij wilde. En al deed hij geen grote investeringen, zijn mobiel, computer, mes en veiligheidsschoenen konden wel als zodanig gezien worden. Klanten werven met reclame was niet nodig, omdat de zzp’er al genoeg werk had om fulltime te werken. Volgens het hof waren er voldoende feitelijke kenmerken van een zelfstandig uitgeoefend beroep aanwezig, waaronder het risico van aansprakelijkstelling bij schade of wanprestatie en vervanging bij ziekte of vakantie. En dit zijn allemaal kenmerken die bij het ondernemerschap horen. Ook een paprikatopper kan dus fiscaal een ondernemer zijn!

Of registreer je om te kunnen reageren.