‘Harmonisatie van EU-handelsnormen een must!’

Vorige week stond in Nederland een ‘Harmonization-meeting’ op het programma om te praten over handelsnormen.

Keuringsdiensten van vele landen waren te gast en er werd gesproken over de normen en klasse indeling van groenten en fruit. Met andere woorden, hoe interpreteer je de normen? Nu vraagt u zich natuurlijk af of dit belangrijk is? Zeker. Er gaan heel veel Nederlandse glasproducten de grens over en deze worden vaak ook nog bekeken door andere controlediensten in het buitenland. Dan is het een ‘must’ dat deze controlediensten de standaarden eenduidig interpreteren.

‘De glasproducten die voorbijkwamen vond men van een hoog kwaliteitsniveau’

Eén interpretatie in kwaliteit

Het delen van kennis en discussie over de interpretatie van handelsnormen leveren een waardevolle bijdrage aan een geharmoniseerde toepassing van regels op kwaliteitsgebied. Over 1 ding was men tijdens deze bijeenkomst unaniem. De glasproducten die voorbijkwamen vond men van een hoog kwaliteitsniveau.

Kwaliteit paprika en aubergines

Dit sluit volledig aan bij het beeld dat het KCB ook heeft. De kwaliteit van de tomaten is momenteel goed, er worden nog zelden problemen waar genomen. Ook de kwaliteit van paprika is prima te noemen en grote problemen deden zich niet voor. Dit geldt ook voor de aubergines.

‘Wisselend kwaliteitsbeeld bij komkommers’

Wisselend beeld

Bij de komkommers is sprake van een meer wisselend kwaliteitsbeeld. Zo zie je product van een teelt die net gestart is, tegenover komkommers van een teler die al langer aan het oogsten is. Beide komkommers zijn van goede kwaliteit, maar wel een verschil tussen een ‘top’ klasse I en een reguliere klasse I.

IJsbergsla

IJsbergsla is ook al weer volop op de markt aanwezig. Echter daar kwamen geluiden dat in sommige gebieden de kwaliteit minder was. Daar kwamen we bolrot tegen en dat blijft soms lastig te onderkennen tijdens de kwaliteitskeuring.

Of registreer je om te kunnen reageren.