teeltgeluid

‘We zijn alles weer aan het wit maken’

Op 5 november zijn de laatste komkommers geoogst bij Arthur van Geest in Tinte.

“Het staartje liep nog leuk. Met een hele goede maand oktober wat prijzen betreft. En ook teelttechnisch is het qua gewas goed gegaan. De vruchtkwaliteit bleef goed, al snij je op het eind natuurlijk wel meer klasse 2.”

Weinig plaagdruk

De insectendruk was heel laag. Met schimmels was het eveneens heel rustig. “We hebben weinig Botrytisuitval gehad.” Vanaf half augustus werd wat bontvirus gevonden. De aantasting bleef gelukkig beheersbaar. Tijdens de teeltwisseling wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar het virusprotocol van Ron Peters toegepast als bijdrage aan het kwijtraken van het virus.

Teeltwisseling

Die teeltwisseling is nu in volle gang. Halverwege week 48 is de kas uitgefogd met waterstof-peraxijnzuur. “We zijn nu alles weer aan het ‘wit maken’.” Druppelleidingen zijn met chloren en zuren gereinigd. De stekers staan in de waterstofperoxyde.

Matten droogtrekken

Alle matten zijn eenjarig en worden dus elk jaar vervangen. “We hebben in de periode vooraf niet echt gestuurd op het droogtrekken, anders ga je toch productie missen. Wel zijn we een dag van tevoren gestopt met watergeven, en hebben we de planten nog een dag na het schoonsnijden laten staan.”

Nieuwe planting

Elk jaar wordt de teeltwisseling uitgevoerd aan de hand van een vast schema. “Tot nu toe loopt het prima. Er loopt een leuke club mensen waarmee we het doen.”

Op 28 en 29 december gaat er weer geplant worden, evenals vorig jaar met het ras Proloog. “Eigenlijk had ik liever 3 januari willen planten. Maar dat lukte niet bij de plantenkweker. Personeel wilde daar rond de feestdagen naar huis.”

Kas uitluchten

De teelt zal in grote lijnen hetzelfde aangepakt worden als dit jaar. “Wel gaan we voorafgaand aan het planten nog meer dan anders zorgen dat we alle ‘aparte luchtjes’ uit de kas krijgen. Dus goed opstoken en ventileren.” Vorig jaar heeft het gewas toch iets schade opgelopen van resterende dampen van ontsmettingsmiddelen die tijdens de teeltwisseling zijn toegepast.

Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.