weblog

‘Vage plannen en wilde ideeën concreet maken’

Er is moed voor nodig om op zoek te gaan naar de sterktes en zwaktes van je bedrijf.

We hebben hard gewerkt aan een nieuwe uitstraling voor Stoffels. Na 22 jaar hebben we het bedrijf kritisch onder de loep genomen, door onszelf te onderwerpen aan een Swot-analyse: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.

We gingen op zoek naar onze sterktes en durfden te kijken naar onze zwaktes. Daar heb je moed voor nodig.

Bedreigingen onder ogen zien is leerzaam

Kansen zien we eigenlijk altijd wel, maar misschien is het onder ogen zien van mogelijke bedreigingen het meest leerzaam. Als je eerlijk bent, zijn er dat nogal wat. Je moet het hoofd bieden aan concurrenten, rekening houden met grilligheden van de sector, en conflicterende belangen tussen stakeholders in kaart brengen. Zelfs cyberaanvallen werden ons deel. De website werd begin dit jaar brutaal gehackt. Een nieuwe website maken is een hele opdracht, maar bleek ook een kans om onze wijze van communiceren scherper te stellen.

Een Swot is natuurlijk complexer dan dat, maar interne en externe analyses geven een concrete invulling aan vage plannen en wilde ideeën. Door verschillende processen binnen het bedrijf te bekijken, word je bewuster van wat je doet en waarom. Het stellen van vragen zorgt voor verwarring bij jezelf en bij medewerkers. Net wanneer je denkt te verdrinken in je eigen kritische denken, lijkt iemand een ‘refresh button’ in te duwen en valt de puzzel weer op zijn plaats. Alle neuzen staan weer in dezelfde richting.

Nieuw logo en rebranding verpakkingen

Bij ons vertaalde een en ander zich in een nieuw logo en een rebranding van de verpakkingen. We blijven gaan voor innovatie met nieuwe variëteiten en concepten. Voor alle zekerheid passen we voor onze verkoopdienst de betekenis van Swot nog even aan: Stoffels Wil Overal z’n Tomaten!

Of registreer je om te kunnen reageren.