weblog

5 reacties

‘Gaswinning Groningen gaat weer verder omlaag’

Laat alle Groningers een zak omhoog houden met daarin in euromunten het geld dat zij de afgelopen decennia hebben bespaard, doordat ze goedkoper gas hebben dan hun landgenoten in bijvoorbeeld Zeeland of de ondernemers in Limburg. Laat alle zakken tegelijk op de grond vallen ... en je hebt een aardbeving die al het onroerend goed in de provincie Groningen in één keer doet instorten.

De gaswinning bij Slochteren wordt wederom verlaagd. Per oktober gaat de winning met 10% terug naar 21,6 miljard kuub op jaarbasis. Op toppunten in de zeventiger jaren lag dit boven de 80 miljard kuub, en in de laatste jaren (tot 2015) lag het gemiddeld op ongeveer 45 miljard. Nederland is er werkelijk schat-hemeltje-rijk mee geworden, hetgeen natuurlijk ten goede is gekomen aan een ieder. Want veel gas is (feitelijk door de staat) verkocht en geleverd aan het buitenland tegen ‘goed geld’. Maar op al het aardgas dat aan de Nederlandse afnemers is geleverd zit ook nog eens een toeslag.

Om dan nog maar te zwijgen van de gigahoge belastingen die op het aardgas zitten. Want je betaalt inmiddels 27 cent per kuub aan energiebelasting als je geen tuinder bent, en daar komt dan nog eens 21% btw overheen. Belachelijk met een hoofdletter ‘B’, maar het heeft er wel voor een belangrijk deel aan bijgedragen dat we als land enorm welvarend zijn geworden. Ook Groningen …

Groningers bedongen korting

Maar goed. Even terug naar de huilende, woest tierend betogende en demonstrerende Groningers. Niemand woont fijn in een gebied met bevingen en schokken, en dat dit heel beangstigend zal zijn, geloof ik graag. En als je schade hebt geleden, dan moet dat natuurlijk vergoed worden. Maar wat je nooit hoort, is dat ‘die Groningers’ dus al decennia lang veel minder voor hun kuuppie gas betalen dan de inwoners van alle andere provincies.

Want die sluwe Noorderlingen hebben destijds bedongen dat hoe verder je van de bron (Slochteren) af zit, hoe meer toeslag je betaalt. Voor particulieren en kleine(re) bedrijven gaat het dan om een paar cent per kuub verschil, bij de grote bedrijven gaat het om een paar tientjes per benodigde kuub per uur. Dus een Groningse tuinder die 250 kuub per uur nodig heeft, betaalt per jaar € 5.000 minder dan zijn collega in Limburg.

Terecht en logisch?

Weten veel mensen dit? Nee. Is het terecht en logisch? Eigenlijk niet. Zeker niet nu er steeds minder gas uit onze eigen gasvelden komt, maar dus steeds meer uit het buitenland (Rusland, Noorwegen, Engeland). Heel Groningen profiteert al decennialang van deze ongelijkheid. Schokkend toch?

Laatste reacties

 • Hans-Paul Klijnsma

  meneer van Antwerpen, ik weet niet hoe vaak u slachtoffers van de aardbevingen bent tegengekomen, maar ik vermoed nog nooit. Dan had u dit verhaal niet met droge ogen geschreven. Ik denk dat alle mensen die in onveiligheid gevangen zitten, graag een paar extra centen voor hun gas hadden betaald als ze hun huidige ellende hadden kunnen voorkomen. Ga eens op zoek naar persoonlijke verhalen van mensen die huis en haard zijn kwijtgeraakt zonder dat ze daar zelf schuld aan hebben. probeer u eens te verplaatsen in mensen die al meer dan 5 jaren nergens meer zeker van zijn. Lees bijvoorbeeld deze verhalen eens: <>. Lees en huiver en maak gepaste excuses.
  met vriendelijke groet
  Hans-Paul Klijnsma

 • SiKo Koorn

  Beste Gerard,

  De z.g. regiotoeslag voor aardgas is (pas) in 2005-2006 ingevoerd; Reden van invoering was de verregaande doorvoering van de liberalisatie van de energiemarkten waardoor de NL-netbeheerders gedwongen werden (EU) regels voor mededinging beter/eerlijker vorm te geven.
  Transport voor gas kost geld en dus worden die kosten sinsdien door de netbeheerders via verschillende staffels in de vorm van een regiotoeslag (bepaald de gemiddelde 'extra’ kosten van transport naar een regio) doorberekend aan de verkopers van gas (die vrij zijn die kosten door te berekenen aan hun afnemers danwel deze in de vorm van kortingen te laten verdwijnen); Dat Noorderlingen daardoor iets minder betalen is niet meer dan terecht, zowel het Gronings (laag-calorisch) aardgas als eventueel ingevoerd en naar laag-calorisch omgecat gas wordt voor het nog steeds overgrote deel via de Groningse verdeelstations het landelijk net ingeleid. Groningers, Friezen en Drenthen zitten (tegen wil en dank) derhalve het dichts bij de bron en dus hoeft het gas niet ver te worden getransporteerd door het hoofdnet.
  In feite is die situatie niet anders dan die van de oude vertrouwde kolenboer. Handelaars dicht bij de bron (haven/mijn) hadden lagere transportkosten en dat zorgde dat (sommige) afnemers daarvan konden (mee)profiteren.

  Die Noorderlingen dragen overigens ook het merendeel van de lasten van de winning zonder ook maar enigszins evenredig mee te profiteren van de lusten/opbrengsten.

 • SiKo Koorn

  Bedenk daarbij het volgende:
  De Gaswinning hier zorgt niet alleen voor veel (onherstelbare) materiële schade aan huizen, overige gebouwen en landerijen…,
  maar ook veel schade die minder voor de hand ligt…
  en die verdere schade blijft niet enkel beperkt tot psychische en economische schade voor mens en gebied…;
  het betreft letterlijk een voor mensen levensbedreigende situatie, en dat niet enkel vanwege het alom, al dan niet terecht gebagataliseerde, instortingsgevaar van gebouwen bij één van de toekomstige aardbevingen…
  (die in kracht/energie gemeten, naar wetenschappelijke verwachting, tenminste 16 tot ruim 700maal krachtiger/energierijker zullen/kunnen zijn dan de zwaarst gemeten beving tot nog toe…;
  iets waarbij je ook nog eens moet meewegen dat 'onze' zeer ondiepe gasbevingen bij gelijke magnitude onvergelijkbaar veel sterker uitwerken op de bovengrond dan in magnitude/kracht vergelijkbare bevingen van tektonische oorsprong)

 • SiKo Koorn

  De gaswinning in/onder dichtbevolkte (landbouw-)gebieden is ook nog eens zeer/extra risicovol m.b.t. tot de volksgezondheid en voedselveiligheid.
  Nabij gaswiningslocaties is al enige decennia lang sprake van een sterk verhoogde kans op allerhande vormen van kanker en andere ernstige aandoeningen die vooralsnog (uiteraard) geen oorzakelijk bewezen verband met de gaswinning zouden hebben.
  Daarnaast is ook de algemene voedselveiligheid in het geding omdat het met enige regelmaat vrijkomen van zeer giftige gassen (o.a. uit 'ontsnappend' aardgascondesaat) in landbouwgebieden neerslaat en zo ongemerkt in onze voedselketen terecht komt.

 • SiKo Koorn

  Voor de plaatselijke bevolking geldt bovendien een sterk verhoogd risico op grondwaterverontreiniging en dus drinkwatervervuiling;
  recentelijk (2016) zijn al veel waterwinputten tijdelijk gesloten,
  aangezien waterkwaliteit langs een glijdende schaal van veiligheid en verontreiniging wordt gemeten/bepaald is het wachten op situaties waarbij men bij vergelijkbare verontreinigingen (die recentelijk dus nog tot 'tijdelijke’ staking van winning leidden) voor in de toekomst geen aanleiding meer zullen zijn de drinkwaterwinning (tijdelijk) stil te leggen.
  uit de zelfde waterlagen waaruit ons drinkwater wordt gewonnen…
  wordt ook bij de 'tijdelijke’ staking van drinkwaterwinning wel gewoon industriewater (t.b.v. de voedselindustrie) en water voor vee gewonnen, waardoor verontreinigingen (tgv de gaswinning) alsnog met een omweg door mensen worden ingenomen.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.