weblog

6 reactieslaatste update:7 jun 2016

Inventariseer waterstromen nu het nog kan

De samenhang van regelgeving rondom de waterzuivering verdient geen schoonheidsprijs. Gewasbeschermingsmiddelen, met een zuiveringsverplichting voorgeschreven, zijn al op de markt, maar een gecertificeerd zuiveringsapparaat is er nog niet.

Zo'n constatering is desastreus voor ondernemers die in hun geïntegreerde aanpak soms terug moeten vallen op deze middelen. Er ontstaat een kloof tussen dat wat mag en mogelijk is. Nu is het veelal lastig om niet te lozen en 100 procent te recirculeren. LTO Glaskracht Nederland sloot mede om deze reden een Hoofdlijnenakkoord af. Zo streven we naar synchronisatie tussen milieu- en toelatingsbeleid.

Wereldwijd uitblinken

In de UO-rapportage 2014 lees ik tot mijn verbazing dat 88 procent van de tuinbouwbedrijven niet loost. Gezien de inspanning die momenteel nodig is op dit terrein, lijkt het mij onwaarschijnlijk. We telen de gezondste en veiligste producten ter wereld in de beschermende omgeving van een kas. Hierin passen geen lozingen op het oppervlaktewater. Met de zeer beperkte mrl's op ons product blinken we wereldwijd uit, dankzij onze geïntegreerde plaagaanpak. Met onze emissies willen we dat toch ook bereiken?

Geen keus

De verplichte zuivering gaat iedere ondernemer raken en brengt kosten met zich mee. Echter hebben we geen keus. We willen een voldoende breed middelenpakket behouden en natuurlijk ook onze 'license to produce' in de maatschappij. Inventariseer daarom, als u dat nog niet heeft gedaan, nu uw waterstromen. Bedenk en bespreek met specialisten welke optimalisatie op uw bedrijf mogelijk is.

Goede meetgegevens

Voor het inzicht in waterstromen zijn goede meetgegevens van groot belang. Vanuit het activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan uw watermeters. Maar nog belangrijker is het voor uw eigen inzicht van belang om te weten op welke momenten waterstromen vrij komen die voor zuivering in aanmerking komen. Kosten van een waterzuivering zijn afhankelijk van de hoeveelheid water dat moet worden gezuiverd. Ik roep u dan ook op om nu te achterhalen om uw waterstromen en de hoeveelheid in beeld te brengen, zodat we deze reststromen kunnen optimaliseren.

Laatste reacties

 • Nicolaas.A. van Staveren

  gecertificeerde technologie is er wel degelijk,

  De BM Destroyer is door Rijkswaterstaat gecertificeerd.
  alternatief en goedkoper de HELIOS-ARKTUS zonnen panelen voor water ontzilting .

 • Nicolaas.A. van Staveren

  ander verhaal, de plant veredeling sector patenteert hun producten waardoor de vrije markt naar mening van vele in de agrarische sector het verdien model voor deze sector word aangetast.
  Daar heb ik wat op gevonden , regelmatig heb ik over bepaalde zaken een visie het is me echter te duur of valt buiten mijn activiteiten ,en toch wil ik er anderen niet mee laten lopen ,dan doe ik het volgende ik vraag daarop patent aan en na -1-jaar word deze patent aan vraag gepubliceerd en dan laat ik hem verlopen ,waardoor deze beschermde kennis algemene kennis word dus er kan geen patent meer op aangevraagd worden principe ik niets een ander ook niets maar auteurs rechetelijk hou ik mijn auteurs recht

 • d hylkema

  Beste Nicolaas,

  Ik duid op het beoogde wetgevingstraject en inpassing in het activiteitenbesluit Glastuinbouw.
  In het wetgevingsproces rondom zuiveringsapparatuur van restwater uit de glastuinbouw is er voor gekozen aan te sluiten bij de systematiek van drift-arme spuitdoppen in de open teelten.
  Daartoe staan gecertificeerde spuitdoppen, die bij een toepassing gebruikt mogen worden op een lijst bij
  <>

  Zodra een zuiveringsapparaat is goed gekeurd, komt deze op een lijst met apparatuur die voldoen aan de zuiveringseisen inclusief onderhoudsprotocol. Een ondernemer hoeft de werking van apparatuur dan niet aan te tonen, maar moet over erkende apparatuur met onderhoudscertificaat beschikken als hij restwater loost. In die zin is een gebruiker geborgd dat hij aan gestelde eisen voldoet naar handhavers. Hij hoeft niet steeds de werking van zijn apparaat aan te tonen.

  Leveranciers kunnen en moeten er dus voor zorgen dat hun apparatuur op deze lijst komt. Er zijn apparaten die aan de eisen voldoen, maar nog niet op de lijst staan. Ik hoop dat dit in de loop van de zomer wel gebeurd.

  Jean Aerts

 • Nicolaas.A. van Staveren

  Met onze HELIOS-ARKTUS water ontzouting,s panelen kunt u goedkoop het restant giet water zuiveren , onze licentie nemer in Zuid Oost Azie produceert ze. ,wij zijn geen installatie bedrijf mogelijk kan uw eigen installateur daarvoor zorgen.

 • Nicolaas.A. van Staveren

  De BM DEstroyer heeft een BBT verklaring van Rijkswaterstaat om afvalwater van de gewasbescherming,s formulering,s industrie te zuiveren daar liggen de belasting waarden oneindig hoger dan in de glastuinbouw met wel 10.000% overschrijding en het effluent voldoet aan de drinkwater normen. er kan er maar één de beste zijn en 20 jaar ervaring

 • Nicolaas.A. van Staveren

  wij zijn niet van plan ons verder in te zetten voor de agrarische sector in Nederland wij hebben onze kaarten gezet op door ontwikkeling van onze technologie voor groei markten in Z.O.Azie en Australië we hebben daar inmiddels een goede octrooi positie opgebouwd en de groei potentie daar is beter dan in Nederland in Nederland is alles een gebed zonder eind.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.