teeltgeluid

"Die extra mannen uit de gele courgette zijn een uitkomst'

"De productie van de groene courgette is de laatste weken goed, maar die van de gele courgette valt wat tegen. De gele hebben minder vrouwelijke en meer mannelijke bloemen", zegt Bert Doelman in De Lier. "Maar die extra mannen zijn wel weer een uitkomst voor de groene courgette."

Iedere ochtend vroeg controleer ik de groene courgette of er voldoende mannelijke bloemen zijn voor de bestuiving door de hommels. Zo niet dan pluk ik er een paar honderd bij de gele courgette en leg ze op de bladeren verspreid over de afdelingen met groene courgette. Als je dat te laat doet, dan hebben de hommels het stuifmeel er al uitgehaald. Een collega teler komt ook geregeld 's-morgens vroeg mannelijke bloemen oogsten.

Mannen tekort

De bestuiving verloopt nu weer naar wens, maar in de warme periode van mei haalden de hommels liever buiten de kas stuifmeel op. We hebben 10 dagen lang met de kwast bestoven. Dat kost iedere dag 6 manuren. Bovendien hadden we meer stek omdat je zoiets altijd te laat doorhebt. De groene courgette heeft nu weer redelijk veel mannelijke bloemen. Er zijn veel factoren die dat bepalen. De nachttemperatuur is er een van. In een koude teelt weet je zeker dat je vroeg in het jaar mannen tekort komt, maar een nachttemperatuur van 16 graden is geen garantie dat je er voldoende hebt.

Ik heb de nachttemperatuur nu op 15 graden ingesteld. Afgelopen weken heb ik minimaal gestookt. Voor de maand mei verwacht ik een gasverbruik van 1,5 kuub per vierkante meter. In april was dat 2,5 kuub omdat het nog vrij koud was. CO2 wordt er steeds minder gedoseerd. Als ik de buffer niet meer leeg kan trekken stop ik met stoken. Ik ga geen warmte vernietigen ook al heb ik geen vloeibare of Ocap-CO2.

Gele heeft zwakkere plant

Het gewas is nu zo'n 1.40 meter hoog. Ieder week wordt de kop tussen de twee touwtjes gelegd en eens per 4 weken gaat er een kort horizontaal touwtje om de stengels. Het gewas staat er goed op. De vroegst geplante groene courgette moet nog door tot eind juni. Op die plek komen dan gele courgettes te staan. De gele probeert hij nu wat langer door te trekken zodat hij in productie blijft. Of dat lukt, is nog de vraag, want ze zijn zwakker qua plant. Je ziet eerder uitval door schimmels en bacterierot. Dat is ook de reden dat de gele op nieuw steenwol komt te staan. Vorig jaar had ik dat niet gedaan, maar toen kreeg ik in de tweede teelt veel fusarium in de gele courgette.

Biosoap

De gewassen zijn nu nog redelijk gezond. Tegen het wit (meeldauw) heb ik met Abir gespoten. In een hardnekkige haard wittevlieg heb ik extra biologie uitgezet, veel extra gele vangplaten opgehangen en een paar keer met biosoap gespoten. Maar dat spuiten moet je niet te vaak doen want daar knapt het gewas niet van op. Van de andere kant moet je wel iets doen want wittevlieg is altijd een probleem en Plenum vinden de hommels niet lekker.

Hoog natrium

De watergift varieert enorm per dag. Op donkere dagen is 2,3 liter per vierkante meter genoeg. Maar als de zon brandt kan 5,5 tot 6 liter nodig zijn om de streefwaarde van 30 procent drain te halen. Met zoveel blad verdampt het gewas enorm veel. De druppelinstallatie heeft voldoende capaciteit. De uv-ontsmetter kan per uur weliswaar maar 2,5 kuub ontsmetten, maar de buffertank voor schoon water is 40 kuub en de vuilwatertank 60 kuub. Op warme dagen staat de ontsmetter soms wel 18 uur aan. Spuien heb ik nog niet gedaan, hoewel het natrium flink is opgelopen. Officiëel geldt een norm van maximaal 7 umol voor natrium, maar dat cijfer komt waarschijnlijk uit de tomaten. Ik meet nu 14 umol, maar ik zie niets aan de plant of de vruchten. Het blad is niet donkerder en de vruchten groeien gewoon goed uit.

Snelle uitgroei

Dat uitgroeien gaat soms zelfs te snel. Op een dag met warm drukkend weer moet je de vroegste eigenlijk twee keer oogsten, maar dat is in het weekend niet te realiseren. Binnen 1 dag heb je dan vooral 12-ers. Die brengen minder op en kosten meer arbeid doordat er minder in de oogstbakken gaan en ze moeilijker zijn in te pakken.

Foto

  • Om mannelijke bloemen uit de gele courgette te gebruiken moet je vroeg zijn. Anders hebben de hommels het stuifmeel er al uit gehaald. Foto: Roel Dijkstra

    Om mannelijke bloemen uit de gele courgette te gebruiken moet je vroeg zijn. Anders hebben de hommels het stuifmeel er al uit gehaald. Foto: Roel Dijkstra