weblog

laatste update:11 mrt 2016

'Kolenwarmte moeilijk te verkopen door glastuinbouw'

Kolenwarmte is niet duurzaam en heeft een twee keer zo hoge CO2-uitstoot als gas. Ook blokkeert de aanwezigheid van kolenwarmte de ontwikkeling van aardwarmte in het Westland.

Meer dan vijftig glastuinders in het Westland willen dat de gemeente en provincie Zuid-Holland daarom prioriteiten stellen bij duurzame warmte en het creëren van aardwarmteringleidingen tussen bedrijven. Kolenwarmte uit de Botlek mag alleen een back up-functie hebben.

Imago ongewenste warmte

Kolencentrale Uniper probeert nu in cluster West een groot deel van de glastuinbouw tot klant te maken in een warmteleiding. Echter, klanten zullen in de toekomst geen tomaat willen waar een kolencentrale aan gekoppeld zat, stellen de tuinders. Dat argument is een sterke en kan eigenlijk alleen door Greenpeace worden beantwoord. Het klinkt als de duivel verzoeken, maar als deze organisatie deze warmtebron blijft afwijzen (ook als het geschoonde warmte is met afgevangen CO2) dan is het gevaar van het imago van ongewenste warmte aanwezig.

Groene stroom

Daarmee is het verschil van inzicht van de telers in het Westland en het standpunt van LTO Noord Glaskracht te verklaren. Die laatste ziet geschoonde restwarmte als belangrijke stimulans voor de aanleg van warmteleidingen, uitmondend in een warmterotonde. Er zijn voldoende manieren voor tuinders om zich in zo'n warmterotonde te verzekeren van duurzame warmte, bijvoorbeeld door certificaten, stelt LTO. Het voorbeeld van groene stroom wordt dan genoemd voor huishoudens.

Warmte uit diepere lagen nog wel nodig?

Het geluid van de telers komt wel op een goed moment. Er moeten keuzes gemaakt worden die ook over twintig jaar nog de juiste moeten blijken. Dit is de kans voor tuinders om te verduurzamen en af te komen van het imago van C02-uitstotende sector. De provincie heeft een evolving fund van €100 miljoen voor duurzame energie, al zal daarvan maar €15 miljoen aan aardwarmte gespendeerd worden, is de verwachting. Eigenlijk is twintig jaar te ver vooruit in het snel veranderende energielandschap. Is warmte-opslag dan niet zover ontwikkeld dat we die warmte uit diepere lagen niet meer nodig hebben?

Of registreer je om te kunnen reageren.