weblog

1 reactie

Reputatiemanagement en water

Herkenbaar in beeld kan fijn zijn voor de afzet. Maar wie met een milieuovertreding in beeld komt, is minder blij. Tenzij je in oplossingen denkt.

Het mooie van een column is dat je onderwerpen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, aan elkaar kunt knopen.

Vanuit marketingoogpunt staan glastuinbouwondernemers inmiddels met een foto op winkelverpakkingen en Albert Heijn laat zien dat het beter verkoopt. Dat die trend zal doorzetten, mag je verwachten. Het heeft zijn aspecten die je ook kunt benoemen onder ‘local-for-local’. Het herkenbaar maken van de producent.

In beeld met afvalwater

Vanuit een handhavingsdag die het Hoogheemraadschap van Delfland in oktober 2016 hield, komen afvalcontainers in beeld waaruit water de sloot in stroomt. Bovenstaande zaken matchen niet, maar via social media zijn ze heel snel met elkaar in verbinding te brengen. En zo komen we bij reputatiemanagement.

Handhavingsdagen

Waterschappen in het hele land zijn bezig met het transparant maken van waterkwaliteitsgegevens. Vanwege de Kader Richtlijn Water is dat ook hun taak. Door de toegenomen bedrijfsgrootte zijn die steeds makkelijker te vertalen naar een individueel bedrijf.

Een handhavingsdag kunnen we steeds vaker verwachten. Bevoegd gezag moet voor de waterkwaliteit hierin ook acteren. Zij bewaken de ondergrens van gelijk spelveld tussen bedrijven. Cijfers laten zien dat de waterkwaliteit nog niet overal op orde is. Bevoegd gezag is dan aan zet en dat moeten we ook willen als sector. Het raakt ook onze reputatie, als sector en als individueel bedrijf. Daar moeten we over nadenken. Zeker nu we herkenbaar zijn in de keten en bij de consument.

Netjes werk tenietgedaan

Terug naar de handhavingsdag, gericht op de teeltwisseling. Een lekkende afvalcontainer kan zomaar de waterkwaliteit bederven en een jaar lang netjes werken teniet doen. Denk in oplossingen. Als je dat doet (ook goed voor je reputatie) staat die container in een laadkuil en is de regenwaterafvoer tijdelijk afgedopt, zodat je het water naar riool kunt pompen met een dompelpompje.

Dit past ook in wat we beogen met waterkwaliteit. Eerst aandacht voor onze bedrijfssystemen. Zijn ze echt en oprecht vrij van lekkage? Als het antwoord ja is, dan komt pas in beeld hoe we restwater gaan zuiveren. En dat moet in 2017 binnen onze bedrijven in gang worden gezet.

Eén reactie

  • R van den Ende

    Het klopt wat hier gesteld wordt. Maar we moeten dan allemaal wel open kaart spelen. Ook de waterschappen. Het beeld bestaat dat de land en tuinbouw de oppervlaktewateren vervuild. Dat is echter maar ten delen waar. En ook dat moet benoemd worden. Als er 5 bedrijven een overtreding begaan en bij tientallen anderen is het wel goed, wat moet je dan belichten? Ik kies voor het positieve en dus voor die bedrijven die het wel goed doen. De waterschappen kiezen voor de 5 die overtreden en maken het nog wat erger door te stellen dat er water uit containers stroomt ipv lekt. Dat werkt niet mee aan draagvlak. Ook wordt er van berekende normen gebruik gemaakt ipv werkelijke normen en van verschillende meetmethoden. Kijk ook waar we naartoe willen. 100% schoon oppervlaktewater net zoals een waterbassin? Dan komen weer voor andere problemen te staan. We staan voor een enorme opgaaf. Schoon water, en dat zullen we met z'n allen op moeten lossen. De land en tuinbouw met nutriënten en bestrijdingsmiddelen, industrieën met zware metalen en alle inwoners met medicijnen en drugs. Vingerwijzen en elkaar de schuld toeschuiven geeft in deze geen oplossing. Evenals een bepaalde groep het probleem te laten oplossen door bijvoorbeeld een zuiveringsplicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.