teeltgeluid

'Veel water blijven geven met hitte'

De zomerse omstandigheden komen Albert Kosdi in het Gelderse Oosterhout niet verkeerd uit. “Ik ben wel blij met dit weer. Het houdt de groeikrachtige Roxanne een beetje kort.”

Mocht de opgegeven hittegolf echt buitentemperaturen van 35 graden Celsius of hoger gaan veroorzaken, dan moet hij wel ingrijpen. "Schermen is ook dan misschien nog niet eens nodig, of de instraling moet meer dan 700 of 800 Watt worden." De tiksproeiers op het dek zullen dan wel aan gaan. Hij probeert regenwater uit het bassin te reserveren voor dit doel, dat een hoop water vraagt. Bronwater vormt de belangrijkste aanvoer van gietwater voor de planten.

Voldoende water aanbieden

De belangrijkste maatregel bij hitte is voor Kosdi: "Water geven, veel water blijven geven. Niet meer naar de drain kijken. De planten moeten het makkelijk hebben om water op te kunnen nemen. Bij sterke instraling kan het zelfs naar een beurt per 30 Joules gaan." De beurtgrootte is al van 100 naar 80 cc. terug gebracht, om frequenter terug te komen.

Er wordt momenteel zo koel mogelijk geteeld. De luchtramen gaan 's morgens vlot los.

Zo min mogelijk gewaswerk

In de afgelopen weken zijn nog drie rondjes blad weghalen uitgevoerd, maar met de huidige warme omstandigheden probeert hij zo min mogelijk meer aan het gewas te doen.

Over de kwaliteit van de geoogste komkommers is hij tevreden. "Die is subliem, magnifiek. Al geeft Roxanne soms heel snel wat te lange komkommers, waardoor je makkelijk ook wat meer kromme vruchten hebt."

Virus

Aan plagen is er net een enkel spintje ontdekt, dat pleksgewijs met Nissorun wordt aangepakt. "Zo kort voor de teeltwisseling naar de derde teelt heeft biologie inzetten geen zin meer." Aan meeldauw is slechts heel af en toe een stipje te zien. De toediening van Silicium helpt ook. "Ik ben er van overtuigd dat dat de plant veel sterker maakt tegen meeldauw."

Ernstiger is de vondst van virus. Omdat hij telen van de huidige virusresistente rassen nog niet zo ziet zitten, wil hij in teeltmaatregelen grondig te werk gaan om virus zo min mogelijk kans te geven in de derde teelt. Er wordt in drieën gewisseld vanaf 25 juli, steeds met een week er tussen.

Matten wisselen

"Ik ga de matten wisselen. De oude trek ik droog en gooi ik onder de teeltgoten, zodat het zo min mogelijk tijd kost. Er komen voor de laatste teelt vrij goedkope matjes voor terug, nadat er een ontsmetter over de teeltgoten heen is gegaan. Ook de druppelaars worden vervangen."

"Het kost geld en een of twee dagen tijd, maar toch heb ik er een goed gevoel bij. Ik verwacht dat het opweegt tegen het productieverlies dat je gaat oplopen als je het niet doet. En ik wil mijzelf later niet kunnen verwijten dat ik er niet het maximale aan gedaan heb."

Bijkomend voordeel is dat hij met het wisselen van de matten ook de Pythium kwijt raakt die her en der te zien was in de huidige teelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.