commentaar

Stof tot nadenken op 
Inspiratiedag Glastuinbouw

‘Ik ben teler, geen ondernemer’, vertrouwt hij me toe in een pauze op de Inspiratiedag Glastuinbouw in Monster.

Op het programma staat de toekomst van de Nederlandse glastuinbouw met als thema De eerste stap ligt bij jezelf. Deze teler doet zichzelf tekort. Hij teelt op 10 hectare trostomaten. Dan weet je anno 2015 toch aardig te ondernemen! Wat hij bedoelt, is dat zijn aandacht volledig op de teelt en kostprijs ligt. Dat beheerst hij tot in de puntjes. De afzet, klantgerichtheid, marketing: nee, dat is niet zijn terrein. En dat juist staat op deze inspiratiedag centraal.

Samenwerken vraagt moed

Bart Leemans van Koppert Cress vertelt dat het assortiment op het bedrijf volledig wordt bepaald door de eindgebruikers. Marketing speelt een centrale rol. Directeur Arne van Aalst van telersvereniging Prominent vertelt dat samenwerking niet vanzelfsprekend is. ‘Samenwerken vraagt moed. Kun je een deel van je eigen ondernemerschap loslaten?’

Bij Prominent zijn in 2016 
28 bedrijven aangesloten. Suikermaisteler Giel Hermans prikkelt. Hij verkoopt niet onder de kostprijs. Hij voert het product liever aan zijn vlees­stieren.

Concurrentie komt dichterbij

En natuurlijk komt het dan op geld aan. Er is dit jaar even wat lucht. Het goede jaar 2015 is een incident, met als oorzaak het weer in Spanje. Hoop op een nieuw fiasco in Spanje is geen strategie, meldt Cor Hendriks, Rabo-sectormanager tuinbouw. Hij zegt nog steeds veel vertrouwen te hebben in de Nederlandse glastuinbouw, maar waarschuwt ook. De concurrentie komt steeds dichterbij. Alleen de vraag wat een collectief telers te bieden heeft, is in zijn ogen te beperkt. ‘Wat heeft u het collectief te bieden?’, legt hij voor.

Arie Kruithof en Dik Kruijthoff van Triple consultancy vertellen: samenwerking van vijf families in akkerbouwbedrijf Novifarm levert structureel onder de streep 30 procent meer op dan iedere ondernemer voor zich.

‘Ik ben aan denken gezet’, meldt een teler bij het vertrek. ‘Volgend jaar weer?’ Jazeker, maar eerst een dag voor de vollegrond, op 26 januari: Zekerheid in ondernemen? Laat u inspireren! Bekijk hier meer informatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.