teeltgeluid

'Qua energie zitten we voor aubergine aan de grens zonder HNT'

De kas van Piet van Onselen aan de Meloenlaan is in de laatste week van oktober leeggeruimd. Dankzij een goede productie met het ras Kylie is het een succesvol seizoen geweest. Eind december wordt er opnieuw geplant.

In de laatste week van oktober hebben we het auberginegewas op doeken naar het middenpad gesleept waar het is versnipperd en afgevoerd. Daarna volgden de matten. Het was nodig daarna de buisrailsteunen te controleren. We hebben hier wel een kliksysteem, maar af en toe is er toch een stengel of mat achter blijven steken waardoor de steun is losgetrokken. Nadat ook het blad was opgezogen, de druppelslangen zijn ophangen en de stekers verwijderd, heeft vorige week vrijdag de loonwerker de kas gefogd met formaline. Afgelopen maandag is het kasdek schoongespoten met water. Deze week wordt het bedrijf aan de Naaldwijkseweg leeggeruimd. Dat is als laatste leeg en als eerste weer vol. Aan de Meloenlaan wordt pas op 28 december geplant. In de planning ligt de kas dan al een paar weken klaar.  Als laatste fogt de loonwerker nog een keer met Jet-5 en wordt er een vast ac-folie ingetrokken. We hebben dit jaar een rustige teeltwisseling. Vorig jaar is het schermdoek vervangen en de stroken dikke folie onder de drainslangen. Dit jaar hoeft er weinig extra's te gebeuren.

Alert blijven

Het viel een beetje tegen hoe schoon de teelt eindigde. We hadden toch meer plekjes met wittevlieg en spint dan we dachten. Maar het is niet dramatisch. Vorig jaar was het veel erger en dat hebben we dit voorjaar niet kunnen terugzien. Wittevlieg blijft niet over als al het groen is weggehaald en tegen weggekropen spint wordt in de nieuwe teelt eerst een rondje Vertimec gespoten ruim voor de natuurlijke vijanden erin gaan. De aantasting van gekke wortels is dit jaar beperkt gebleven tot hooguit 5 procent. Maar je moet natuurlijk wel alert blijven. De stekers gaan nu in een chloorbad en we beginnen al bij het volzetten van de matten met toevoegen van waterstofperoxide aan het druppelwater. Je moet zorgen dat je vanuit het water altijd gedekt bent.

Grens aan energiebesparing

Terugkijkend op het afgelopen seizoen ben ik tevreden. Qua prijzen was de start heel slecht maar in augustus en september werd er veel goed gemaakt. We zijn uiteindelijk nog redelijk geëindigd doordat de productie goed was. Maar bij 55 kilo per vierkante meter zouden deze prijzen te laag zijn geweest. Het energiegebruik is uitgekomen rond 37 kuub per vierkante meter, inclusief de CO2-productie met de wkk. Je moet je toch al gauw 3 tot 4 kuub per vierkante meter rekenen voor CO2-productie met warmte die je niet zo hard nodig hebt. De laatste jaren daalt het energiegebruik niet meer. We zitten nu aan de grens van de mogelijkheden zonder toepassing van Het Nieuwe Telen. In het verleden zaten we wel eens onder 35 kuub, maar daarmee kregen we toch een te zwak gewas. Met externe CO2 is nog wel wat te winnen. Ocap heeft aangekondigd dat het leidingnet wordt uitgebreid zodat het vanaf 2017 CO2 kan leveren in ons gebied.

Meer onderstammen onderzocht

Deze week zijn de planten voor het nieuwe seizoen gezaaid. Het is opnieuw het ras Kylie geworden op onderstam Beaufort. Een onderstam als Kaiser is te sterk voor dit ras. In de onderstammenproef kwam Arnold (Syngenta) er ook goed uit. En op de tuin aan de Naaldwijkseweg bleek Emperador het in combinatie met Beyoncé beter te doen. Komend jaar zetten we weer een uitgebreide onderstammenproef, vooral met nieuwe nummers van Syngenta.

Of registreer je om te kunnen reageren.